20 maart 2023

Nicolas Deltour

Nicolas Deltour
Head of Investment Strategy

Els Vander Straeten
Investment Strategy

Zondagavond 12 maart moest de Amerikaanse overheid de noodlijdende Silicon Valley Bank stutten met extra liquiditeiten en waarborgen, net zoals twee andere regionale Amerikaanse spelers. In Europa kwam de Zwitserse bankreus Credit Suisse in de problemen. Aanleiding voor de paniek was de uitspraak van de topman van de Saudi National Bank, een belangrijke aandeelhouder van de bank, op woensdag 15 maart. Hij zei dat zijn bank niet zou intekenen op een eventuele kapitaalverhoging. Een wake-up call voor beleggers en beleidsmakers. De beleggers reageerden erg nerveus. De Europese bankenindex daalde sinds 13 maart met 6%1. Is een herhaling van de Grote Financiële Crisis (GFC) van 2008 in de maak of zijn de banken van de eurozone gezonder dan toen ?


Bloedrode opening op maandag 20 maart


Bij de beursopening op 20 maart daalden de beurzen opnieuw sterk en vooral de bankaandelen zijn kop van jut. De overname (in ruil voor aandelen UBS) van Credit Suisse door de grootste bank van Zwitserland UBS kan de beleggers niet geruststellen. De aandeelhouders van Credit Suisse gaan in op een ruilbod van 3 miljard Zwitserse frank of slechts 0,76 frank per aandeel. De Zwitserse centrale bank springt ook bij met een extra kredietfaciliteit van 100 miljard CHF. Waarom zijn de markten niet overtuigd ?


We zien twee belangrijke redenen. Als onderdeel van de overname deal, besliste de Zwitserse toezichthouders dat de AT1-obligaties volledig worden afgeschreven, goed voor een bedrag van 15,8 miljard frank. AT1-obligaties2 of additional tier 1-instrumenten zijn achtergestelde schulden. Achtergesteld papier betekent dat bij de afwikkeling van een faillissement de houder ervan als laatste in rij staat, maar wel net voor de aandeelhouder. Het is een schok voor de markten dat die obligatiehouders hun volledige inleg kwijt zijn, terwijl de aandeelhouders nog een - weliswaar minimale - restwaarde hebben.


De tweede reden is de onzekerheid over het monetaire beleid in de Verenigde Staten. Op woensdag zal de Amerikaanse centrale bank beslissen over de rente en de grote vraag is of ze zal blijven verhogen of niet. Zet ze net als de ECB haar strijd tegen inflatie verder? Het veranderen van tactiek zou door de markten kunnen worden gezien als een bevestiging dat er meer problemen in het verschiet liggen.


Voorzichtig optimisme: banken eurozone


Of er nog meer problemen in het verschiet liggen, is altijd moeilijk in te schatten. Toch zijn we voorzichtig optimistisch, zeker voor de banken uit de eurozone.


Ten eerste zijn veel van de problemen bij Amerikaanse regionale banken en Credit Suisse niet aanwezig bij de meeste banken in de eurozone. Sinds de crisis van 2008 legt de ECB de banken hogere kapitaal- en liquiditeitseisen op. Banken met een balans van 30 miljard euro of meer zijn aan een stresstest voor het renterisico onderworpen en moeten zich, in tegenstelling tot de Amerikaanse regionale spelers, wel indekken tegen het renterisico. De afhankelijkheid van de Amerikaanse regionale banken van financiering door depositohouders en het chronische wanbeheer en de schandalen bij Credit Suisse zijn eerder idiosyncratisch.


Ten tweede zijn de balansen van de banken in de eurozone gezond. De kapitaal- en liquiditeitsratio's zijn aanzienlijk hoger dan vóór de wereldwijde financiële crisis. Volgens ECB-vicevoorzitter Luis de Guindos is de blootstelling van banken in de eurozone aan Credit Suisse "vrij beperkt en niet geconcentreerd".


Grafiek3: Kapitaalbuffers vandaag groter dan tijdens GFC 2007/2008


graf

Ten derde verkeert de ECB in een goede positie om snel en effectief op te treden. Zij beschikt over de instrumenten om banken liquiditeit in euro en vreemde valuta te verschaffen via haar Long-Term Refinancing Operations (LTRO's), Emergency Liquidity Assistance (ELA) en Valuta-swaplijnen4. Bemoedigend is eveneens dat de communicatie tijdens de ECB-vergadering van donderdag erop wijst dat de beleidsmakers bereid zijn die instrumenten te gebruiken en zich bewust zijn van de gevoeligheid van de situatie.


Besluit


We blijven belegd in de aandelenmarkten en houden wat liquiditeiten aan de zijlijn om te kunnen inspelen op opportuniteiten. Daarnaast is ongeveer de helft van de portefeuille belegd in kwaliteitsobligaties en werd sinds maart de blootstelling aan overheidspapier van de ontwikkelde landen verhoogd. Zoals we al maanden aangeven, blijft gespreid in de tijd instappen de boodschap. We verwachten geen grote systeemcrisis, maar zijn er ons wel van bewust dat de schommelingen op de markten de komende weken hoog zullen blijven.


We houden u op de hoogte.1 Bron: Refinitiv - Prestatie van de Stoxx Europe 600 Banks tussen 13 maart en 20 maart 2023. Let op: rendementen uit het verleden, een financiële index zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige rendementen.
2 AT1-obligaties of additional tier 1-instrumenten zijn achtergestelde schulden. Het is schuldpapier dat in sommige ratio's meetelt als kapitaal. Deze obligaties zijn ontworpen om verliezen te dragen tijdens een crisis. De houders zijn meestal grote professionele beleggers en hedgefondsen.
3 Bron: Capital Economics
4 Diverse programma’s om de nodige liquiditeit aan de financiële sector te bezorgen: LTRO’s zijn langerlopende leningen aan banken, ELA is een programma voor extra noodsteun van de eigen nationale centrale bank, valutaswapovereenkomsten zijn overeenkomsten tussen twee centrale banken voor de ruil van deviezen. Meer weten consulteer www.ecb.europa.euDit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.