16 maart 2023

Nicolas Deltour

Nicolas Deltour
Head of Investment Strategy

Twee financiële instellingen nl. Silicon Valley Bank en Crédit Suisse bezorgden de beleggers kopzorgen de afgelopen dagen. Hieronder vindt u onze analyse, bekijken we de impact op het Belfius gamma en geven we onze visie voor de toekomst.


Silicon Valley Bank (SVB)


Wie is SVB?

De Silicon Valley Bank (SVB) is of was de zestiende grootste Amerikaanse instelling met 210 miljard dollar aan activa. De bank werd opgericht in 1983 en telde in 2023 6.500 werknemers. Ze is gespecialiseerd in de financiering van startups in de Silicon Valley via risicokapitaal. De financiering gebeurde voornamelijk met deposito’s.


Waarom is ze failliet gegaan?

Door de fors hogere kortetermijnrentevoeten werd de kortetermijnfinanciering van de bank duurder. Intussen staan de inkomsten van haar klanten, technologiebedrijven waaronder startups, onder druk. SVB was in tegenstelling tot de meeste banken voornamelijk blootgesteld aan één enkele sector.


Om haar liquiditeitsbehoeften te dekken, verkocht SVB voor 21 miljard dollar aan Amerikaanse obligaties en schatkistcertificaten. Die verkoop leidde tot een minwaarde van 1,8 miljard dollar. Een kapitaalsverhoging was nodig. Om de financiële reserves weer aan te vullen werden er nieuwe aandelen uitgegeven voor in totaal 2,25 miljard dollar. Maar die transactie doet de beleggers schrikken en zorgt voor een bank run. Op 8 maart 2023 was het aandeel in vrije val.


Hoe reageerde de overheid?

De Amerikaanse centrale bank (Fed), de schatkist en de Federal Deposit Insurance Corporation (het agentschap dat garant staat voor de deposito’s, kortweg FDIC) reageerde onmiddellijk door de deposito’s van de klanten te beschermen. Ze stelt zich garant voor de opvragingen van alle deposito’s van SVB, waarvan ongeveer 96% niet onder de traditionele waarborg van 250.000 valt. Joe Biden bevestigde zelf die waarborg. De Fed heeft zich er eveneens toe verbonden de nodige middelen te lenen aan andere banken die dat nodig zouden hebben om het hoofd te kunnen bieden aan de opvragingen van hun eigen klanten.


Wat zijn de gevolgen voor de sector, de VS en elders?

De besmetting blijft beperkt tot twee andere spelers: Silvergate Capital Corp. en Signature Bank. Die zijn bovendien ook het slachtoffer van hun banden met het crypto-universum (cf. de val van FTX). Voor de overige tegenpartijen zullen de gevolgen veeleer beperkt zijn, zowel voor de klanten, de markten als de rest van de banksector.


Conclusie

De problemen in verband met SVB zijn geen systeemschok. De Amerikaanse overheid heeft meteen de juiste beslissing genomen.


Crédit Suisse


Een systeembank

Het Credit Suisse-dossier is van een heel andere omvang. De Zwitserse bank is één van de 30 grootste bankgroepen ter wereld. Een systeembank dus, met vertakkingen in alle lagen van de wereldwijde financiële wereld.


De ‘trigger’ van de daling

Credit Suisse is waarschijnlijk de bankengroep die de meeste problemen binnenhaalde. De zorgen in verband met de bank gaan vele jaren terug.


Het wantrouwen van beleggers werd plotseling gewekt tijdens de publicatie van het jaarverslag dat plaatsvond dinsdag 14 maart. Credit Suisse geeft aan dat het ‘significante tekortkomingen’ heeft vastgesteld in haar interne controles van de financiële rapportering. Dit wil zeggen dat gepubliceerde resultaten van de afgelopen twee jaar mogelijk niet betrouwbaar zijn.


Daarbij komt het vertrek van de hoofdrolspeler bij de laatste redding van Credit Suisse, en hoofdaandeelhouder: Saudi National Bank (SNB). De Saoedische bank geeft aan dat ze geen extra kapitaalinjectie kan doen omdat ze anders het wettelijke plafond van 10% zou overschrijden.


Het vervolg is gekend: een koersdaling van 30% op woensdag 15 maart.


Redding door de Zwitserse Centrale Bank

Credit Suisse ontvangt donderdagavond een lening van 50 miljard Zwitserse frank van haar toezichthoudende centrale bank. Hierdoor kan het haar schuld, tot 3 miljard Zwitserse frank, terugkopen. Een aankondiging die investeerders gerust stelt. Bij de pre-opening op donderdag stijgt het aandeel al meer dan 20%. Credit Suisse staat voorlopig opnieuw op iets stevigere benen. De marktwaarde van de bankgroep blijft echter ruim onder de waardering van al haar individuele componenten. De koers van het aandeel is de afgelopen twee jaar dan ook met meer dan 80% gedaald.


Belfius gamma

Na analyse werd er geen directe blootstelling vastgesteld, noch op Silicon Valley Bank, noch op Credit Suisse, via de actief beheerde fondsen verdeeld door Belfius. Twee fondsen van derden, aanwezig in bepaalde Tak-23 verzekeringscontracten (Belfius Kite) hebben wel een blootstelling maar deze is verwaarloosbaar klein; minder dan één procent.


Beheer en strategie

Ondanks de negatieve prestatie van de afgelopen dagen blijven de Europese beursindexen sinds het begin van het jaar in het groen staan. De wereldwijde economische groei blijft veerkrachtig en ondersteunt de inflatie, die de centrale banken nog steeds proberen terug te dringen. De arbeidsmarkt blijft sterk aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, wat de consumptie verder ondersteunt.


Vandaag worden we vooral geconfronteerd met een vertrouwenscrisis.


Centrale banken blijven hun beleidsrentes naar boven bijstellen, maar zouden dit langzamer moeten doen van zodra de economische evolutie dit verantwoordt. De evolutie in de bancaire sector de komende dagen zal waarschijnlijk ook hun beslissing beïnvloeden.


De beleggingsportefeuilles hebben sinds december geprofiteerd van de stijging van de aandelenmarkt. De beheerders van gemengde portefeuilles namen begin februari wat winst. Obligaties van kwaliteitsbedrijven met gezonde balansen blijven bijdragen aan het rendement.


En morgen?

We blijven pleiten voor het thema energietransitie. Deze overtuiging wordt nog versterkt door de omvangrijke investeringsprogramma’s die door de autoriteiten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan zijn aangekondigd. We behouden onze convictie in verband met de gezondheidssector dankzij zijn defensieve karakter en prijszettingsvermogen, wat vooral handig is in tijden van inflatie. Ten slotte bieden China, en het vermogen van zijn inwoners om hun consumptie te verhogen nu ze uit de Covid-crisis komen, mogelijkheden tot decorrelatie.


Een permanente opvolging

Onze experts houden de marktontwikkelingen nauwlettend in de gaten in deze periode van verhoogde volatiliteit. Nieuwe kansen kunnen zich aanbieden en deze zullen het onderwerp zijn van toekomstige publicaties.Dit document, opgesteld en gepubliceerd door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen persoonlijk beleggingsadvies, beleggingsaanbevelingen of onafhankelijk beleggingsonderzoek. Bent u op zoek naar persoonlijk beleggingsadvies, dan kunt u terecht bij uw financieel adviseur, die graag met u in gesprek gaat over de mogelijke effecten van deze visie op uw persoonlijke beleggingsportefeuille. Genoemde cijfers zijn momentopnamen en kunnen wijzigen.