3 maart 2023

Nicolas Deltour

Nicolas Deltour
Head of Investment Strategy

Els Vander Straeten
Investment Strategy

Al begint de zenuwachtigheid toe te nemen, de meeste beurzen konden februari op een positieve noot afsluiten. Opmerkelijk want de rente ging iets hoger. Obligatiebeleggers vrezen dat de centrale banken de rente langer hoog zullen houden, terwijl aandelenbeleggers nog steeds hopen dat het einde van de rentecyclus in zicht is en zelfs een eerste renteverlaging later dit jaar in de VS mogelijk is.


Economie houdt stand


De recentste macro economische cijfers lijken eerder te wijzen op een zachte landing van de Amerikaanse economie en niet op een forse terugval. De kleinhandelsverkopen waren na 2 zwakke maanden in januari sterk. Het meest opvallend blijft de sterke arbeidsmarkt met een creatie van 517,000 nieuwe banen in januari en een werkloosheid van slechts 3,4%. Nieuwe banen worden vooral gecreëerd in de sectoren die het hardst door de pandemie getroffen waren (horeca, vrije tijd).


2023 ging dus beter van start dan algemeen verwacht. Toch is het recessierisico niet volledig afgewend. De globale vertrouwensindicatoren noteren dan wel boven de 50-drempel wat wijst op groei, de nieuwe-order component staat slecht op 42,5. Dit betekent dat de orderboekjes in de industrie toch minder goed gevuld zijn dan gehoopt door de bedrijfsleiders. Meestal een voorbode voor een terugval van de economie.


Eind 2022 kon je niet naast de doemscenario’s voor Europa kijken. Die lijken vooralsnog niet uit te komen. De vertrouwensindexen (Duitse ZEW, PMI eurozone) blijven positief verrassen. De gedaalde energieprijzen en de verdere verbetering van de knelpunten aan de aanbodzijde biedt hoop op een zachte landing van de economie. Voor het eerst in 9 maanden noteert de barometer voor de industrie hoger dan 50. Maar ook bij ons zijn fabrikanten bezorgd over de daling van het aantal nieuwe orders.


Belfius Research heeft haar groeivooruitzichten voor 2023 licht opwaarts bijgesteld. De Amerikaanse economie zou met 0,9% kunnen toenemen en de groei in de eurozone met 0,5% in 2023.


Inflatiedoelstelling niet binnen handbereik


De centrale banken van zowel de VS als de eurozone streven naar een gemiddelde inflatie van 2%. Deze doelstelling zal dit jaar en ook in 2024 wellicht niet gehaald worden. Belfius Research ziet de Amerikaanse inflatie afkoelen richting 3 à 4% dit jaar en 2,5% in 2024. In de eurozone zal de inflatie langer hoog blijven. Belfius Research ziet ze evolueren richting 6% dit jaar en 3 à 3,5% volgend jaar.


Mocht de economie de komende maanden toch sterker presteren dan verwacht, dan bestaat het risico dat de inflatie langer hoog blijft. In die zin ontgoochelden de inflatiecijfers voor januari. In de VS daalden ze slechts een fractie en minder dan gehoopt. In de eurozone bleef de core-inflatie (zonder voeding en energie) stabiel in januari. Het is duidelijk dat de taak van de centrale bankiers er nog niet op zit.


Geopolitiek blijft stoorzender


Sinds midden oktober herstellen de beurzen. In het najaar van 2022 overheerste pessimisme en de de waarderingen waren laag. Aandelenbeleggers grepen goed nieuws zoals de gedaalde gasprijs en de heropening van China aan om posities op te bouwen. Vandaag zijn de waarderingen al duurder, maar voorlopig lijken de aandelenbeleggers zowel de toenemende geopolitieke zorgen (Oekraïne, spanningen tussen de VS en China )als de stijgende langetermijnrente naast zich neer te leggen.


Is de rally een tijdelijke opwaartse beweging in een berenmarkt of het begin van een stierenmarkt? 66% van de professionele beleggers die deelnemers aan de maandelijkse rondvraag van Bank of America geloven niet in een duurzame beursrally. Ze denken dat we in een berenmarktrally zitten, dat we m.a.w. gaan terugkeren naar nieuwe beursdieptepunten.


Onze convicties


We blijven hoe dan ook belegd op de aandelenmarkten. Op lange termijn bieden aandelen een betere bescherming tegen inflatie dan risicoloze beleggingen, maar we zijn er ons van bewust dat een tussentijdse correctie mogelijk is. Het is aan te bevelen om nieuwe beleggingen te spreiden in de tijd.Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.