22 februari 2023

Nicolas Deltour

Nicolas Deltour
Head of Investment Strategy

Philippe Evrard

Philippe Evrard
Investment Strategy


Zowel de korte- als langetermijnrente zijn het afgelopen jaar sterk gestegen. Obligaties zouden hun plaats in uw portefeuille kunnen terugkrijgen.Maar welke obligaties kiezen?


Leeuwendeel: bedrijfsobligaties van goede kwaliteit


4% dat is de gemiddelde "coupon of rente" van een obligatieportefeuille met uitgiftes van kwaliteitsbedrijven in euro. In jargon spreekt men over de Yield to Maturity. Zoals geïllustreerd in onderstaande grafiek, die de evolutie weergeeft van de gemiddelde rendementen van bedrijfsobligaties in de IBoxx Euro Corporate index. De afgelopen vijf jaar lag het gemiddelde rendement van deze emissies slechts rond 1%, of zelfs minder. Vandaag rond 4%.1


graphic-1

De index IBoxx Euro Corporate bestaat uit bedrijfsobligaties met een gemiddelde looptijd van 5 jaar en het zijn uitgevers van goede kwaliteit of "Investment Grade". Dit betekent dat de ratingbureaus2 de kredietwaardigheid van een bedrijf een score geven van AAA (top) tot BBB (nog steeds goed).


Deze obligaties vormen momenteel het leeuwendeel van een goed gespreide obligatieportefeuille.


Spaarzaam met staatsobligaties


Vooral in de eurozone hangen veel vraagtekens boven de overheidsbegrotingen. Tijdens de covid- en energiecrisis haalde de overheid om bedrijven en gezinnen te ondersteunen de chequeboekjes boven, terwijl de belastinginkomsten afnamen door de vertraging van de economie.


Neem als voorbeeld de overheidstekorten voor het derde kwartaal van 2022, onlangs gepubliceerd door Eurostat3: de Duitse modelleerling heeft een tekort van 3,8%, Frankrijk 4,7% en België 5,1%. België is momenteel de slechtste leerling van de eurozone.


Toch bedraagt de Belgische schuldrente slechts 2,65% (op 13 februari 2023)4 . Dit is een derde minder dan het gemiddelde voor bedrijfsobligaties Investment Grade.


Extra accenten met groeilandobligaties


Terwijl de centrale banken in de ontwikkelde regio nog volop vechten tegen inflatie, zitten de groeilanden verder in dat traject. In 2022 namen de risicopremies of de extra rentevergoeding voor groeilandobligaties al fors toe. Ze liggen momenteel boven het historische gemiddelde.


Groeilandobligaties of "Emerging debt" zijn een extra diversificatie binnen de obligatieportefeuille, op voorwaarde dat het risicoprofiel van de belegger dit toelaat.


Ruime spreiding ook nodig voor obligaties


Eén woord doet obligatiebeleggers beven "default" of faillissement. Houders van Griekse schulden in 2008 of 2010 hebben dit woord zeker onthouden.


De kansen op wanbetaling - of staking van betaling - worden in principe aangegeven door ratingbureaus, zoals Moody's of Standard & Poor's. Maar zelfs een bureau kan het bij het verkeerde eind hebben, of misleid worden door een goed georganiseerde fraude.


De kans om de kwaliteit van alle 100 of meer verschillende uitgevers verkeerd in te schatten is echter klein. Dat is de reden waarom ook binnen obligaties "investment grade" spreiding over voldoende uitgevers nodig is.


Trackers en obligatiefondsen zijn een gemakkelijke en goedkope manier om deze diversificatie te realiseren. Ze hebben ook het voordeel dat ze uitgiftes in de portefeuille vernieuwen, waardoor de gemiddelde looptijd van de portefeuille relatief stabiel blijft.


Individueel wanbetalingsrisico wordt ook wel idiosyncratisch risico genoemd. Een risico dat vergoed wordt, maar toch eenvoudig te omzeilen is dankzij obligatiefondsen.


Ook via een beleggingsverzekering


Beleggingsverzekeringen, in België "tak 23" genoemd, kennen een bijzonder belastingstelsel met eigen kosten en taksen, maar over het algemeen zijn ze niet onderworpen aan roerende voorheffing.


Toen de rente lager was dan 1%, zagen obligatiebeleggers geen materieel voordeel. Maar nu we het hebben over rendementen rond 4%, of zelfs 6 of 7% voor meer exotische schulden (maar natuurlijk riskanter), kunnen de conclusies aanzienlijk anders zijn.


We zien een hernieuwde belangstelling van investeerders voor tak 23.


Conclusie


De obligatiewereld is weer aantrekkelijker geworden, maar spreiding over de verschillende subklassen, emittenten en looptijden blijft passend. Opteer ten slotte het beleggingsvehikel dat het beste past bij uw persoonlijke situatie, zowel financieel als fiscaal.
1 Let op: rendementen uit het verleden en de voorspelde toekomstige rendementen van een financiële index zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige rendementen. Brutorendementen kunnen worden beïnvloed door provisielonen, kosten en andere lasten. Rendementen die uitgedrukt zijn in een andere munt dan die van de woonstaat van de belegger, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, die de meerwaarden positief of negatief kunnen beïnvloeden.
2 Zie Kredietrating: wat-is-een-kredietrating.pdf (belfius.be)

3 Bron: Eurostat
4 Bron: Refinity


Dit document, opgesteld en gepubliceerd door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen persoonlijk beleggingsadvies, beleggingsaanbevelingen of onafhankelijk beleggingsonderzoek. Wilt u persoonlijk beleggingsadvies, dan kunt u terecht bij uw financieel adviseur, die graag met u in gesprek gaat over de effecten van deze visie op uw persoonlijke beleggingsportefeuille. Getoonde cijfers zijn een momentopname en kunnen wijzigen.