15 februari 2023

Nicolas Deltour

Nicolas Deltour
Head of Investment Strategy

Philippe Evrard

Philippe Evrard
Investment Strategy


N.a.v. Wereldkankerdag op 4 februari moeten we vaststellen dat ondanks de enorme vooruitgang van de voorbije jaren, kanker nog altijd een van grootste oorzaken van vroegtijdig overlijden is in België, en dat 1 man op 3 en 1 vrouw op 4 de diagnose te horen krijgen vóór de leeftijd van 75 jaar1 . Ondanks die ontnuchterende vaststelling biedt het domein van de oncologie mooie vooruitzichten:


Medische overwinningen


De onderzoekers geven de moed echter niet op en hebben al tal van zeges geboekt in de strijd tegen kanker. Overal ter wereld stijgen de overlevingskansen. Eind jaren 60 had minder dan 40% van de zieken – voor alle kankers samen – nog 5 jaar of meer te leven. Vandaag is 70% 5 jaar na de diagnose nog in leven. En sinds 1960 is het risico op overlijden van kinderen die getroffen worden door kanker gedaald met 75%1!

Dankzij de vooruitgang die werd geboekt konden in België, volgens Stichting tegen Kanker, de voorbije 30 jaar 185.000 levens gered worden.


Hoopvol onderzoek


Dankzij de steeds toenemende wetenschappelijke kennis over de werking van kankercellen, bestaan er talloze nieuwe potentiële behandelingen die de huidige verzorgingsnormen in de nabije toekomst zouden kunnen verbeteren. Het aantal geïnitieerde klinische tests i.v.m. oncologie is tijdens het voorbije decennium min of meer verdubbeld tot een historisch aantal van 1.600 studies in 2020. De vooruitgang bij de klinische tests leidt jaarlijks tot de goedkeuring van tientallen nieuwe unieke behandelingen. We hebben het dan onder meer over zeer doelgerichte enzymremmers, immuuntherapieën met antilichamen, en ook celtherapieën, waarbij immuuncellen bij de patiënt worden afgenomen, gewijzigd in het laboratorium en weer geïnjecteerd in het organisme van de patiënt om de kankercellen te bestrijden. Er komen geregeld nieuwe klassen van therapeutische producten op de markt, zoals eiwitafbrekers, bovenop de brede waaier van al goedgekeurde behandelingen2.


Innoverende behandelingen, wel met een zeker prijskaartje


Tot in het begin van de jaren 1990 waren de behandelingen vooral bedoeld voor grote populaties patiënten. De kankers werden zo goed en zo kwaad mogelijk behandeld met chemotherapie. Maar sindsdien is uit onderzoek gebleken dat er niet één enkele vorm van kanker bestaat, maar dat het gaat om diverse types, die kunnen en moeten worden behandeld met andere geneesmiddelen. In de oncologie komen bepaalde heel zeldzame kankers maar voor bij enkele tienduizenden patiënten wereldwijd, soms zelfs maar bij enkele honderden...

Biotechnologie geeft ons wapens in de strijd tegen kanker, maar dat wil ook zeggen dat elk geneesmiddel dat wordt ontwikkeld, maar kan worden voorgeschreven aan een beperkt aantal zieken. Daartegenover staat dat de kosten voor O&O blijven stijgen, wat betekent dat de prijzen natuurlijk ook stijgen in een markt die steeds meer gefragmenteerd is. De onderhandelingen tussen de gezondheidsautoriteiten en de labo’s zijn essentieel om de prijzen te regelen, net als de intense concurrentie tussen de labo’s.

Bovendien mogen we niet vergeten dat het de geneesmiddelen op de markt zijn die het mogelijk maken om de innovatie van morgen te financieren. Overigens, als de patenten aflopen 10 tot 12 jaar nadat ze werden toegelaten op de markt, wordt de concurrentie van de generische en de zgn. biosimilaire geneesmiddelen heel groot en dalen de prijzen.


De kenmerken van een bijzonder beurssegment


De gezondheidszorg is erg defensief, d.w.z. dat die vaak minder schommelt dan de brede markt. Als de globale markt daalt, dalen de aandelen van de gezondheidszorg minder sterk. Wij "consumeren" immers gezondheidszorg, ongeacht het beursklimaat. De gezondheidszorg staat doorgaans eveneens los van de markttrends. Het gebeurt vaak dat de markt daalt, maar dat de gezondheidszorg een stijging vertoont.

Bijgevoegde grafiek3 toont de evolutie van de wereldwijde gezondheidsindexen MSCI AC World en MSCI AC World Healthcare. 2022 was dan wel een heel moeilijk jaar voor de wereldwijde markten, maar toch zagen we dat de aandelen die gelinkt zijn aan de gezondheidszorg enige mate van veerkracht vertoonden. Daartegenover staat dat we sinds het begin van het jaar veeleer een omgekeerd effect zien.

grafiek

De resultaten zijn er


Enkele elementen ter vergelijking

grafiek

De historische rendementen van de gezondheidssector moeten niet onderdoen voor de globale markt, en doen het zelfs betere op langere termijn. Dat biedt uiteraard geen garantie voor de toekomstige rendementen, maar toont in elk geval dat de sector tot nu zeer degelijk heeft gepresteerd.


Besluit


De prognose van de markt voor oncologie is goed: in 2019 vertegenwoordigde die 242 miljard dollar, een bedrag dat waarschijnlijk zal uitkomen op 470 miljard dollar in 2024. Het potentieel van de sector blijft groot voor de eerstvolgende jaren, mede dankzij de voortdurende innovatie, de legitieme verwachtingen in de strijd tegen kanker en de vooruitgang op biotechnologisch vlak.

Daarom zijn gezondheidszorg in het algemeen en oncologie in het bijzonder een van onze overtuigingen op lange termijn.
1 Bron: Stichting tegen kanker
2 Bron: Candriam
3 Bron: Refinitv - Let op: rendementen uit het verleden, simulaties van rendementen uit het verleden van een financiële index zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige rendementen.Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.