13 januari 2023

Van Hauwermeiren Robbe
Investment Strategy @Belfius

In 2022 daalden de koersen van zowel obligaties als aandelen1. Of u nu belegde in een defensiever of dynamischer risicoprofiel de verliezen waren vergelijkbaar. Dit kwam omdat de correlatie of de samenhang tussen beide positief was. Zal daar verandering in komen in 2023?


We durven er al eens op hameren: diversificatie is cruciaal voor beleggers. Daarom beleggen gemengde fondsen wereldwijd in verschillende types obligaties en aandelen. Doel: als één type belegging het moeilijk heeft, compenseert een ander deel van de portefeuille het verlies. In 2022 evolueerden obligaties en aandelen in dezelfde richting en werkte de theorie niet goed.


Correlatie geeft de mate van samenhang tussen twee (of meerdere) beleggingen weer. Het is altijd een getal tussen 1 (perfecte positieve correlatie) en -1 (perfecte negatieve correlatie). Een positieve correlatie betekent dat twee beleggingen samen dalen en stijgen. Negatief gecorreleerde beleggingen evolueren in tegenovergestelde zin. Is de correlatie nul, dan is er helemaal geen samenhang.


Hoe lager de correlatie, hoe hoger de diversificatie. Voeg dus beleggingen toe met een correlatie kleiner dan 1, om een beter gespreide portefeuille te bekomen. Diversificatie zorgt ervoor dat het portefeuillerisico daalt wanneer je verschillende beleggingen combineert.


(De)correlatie een zegen


De negatieve correlatie tussen aandelen en obligaties vormden jarenlang de basis voor de opbouw van beleggingsportefeuilles. Als het economisch goed gaat, stijgt de rente. Obligatiekoersen dalen, maar aandelen stijgen omdat de bedrijven mooie groeiende winstcijfers kunnen voorleggen. Gaat het economisch moeilijker dan daalt de rente (stijgende obligatiekoersen). Winsten van bedrijven kunnen dan al eens tegenvallen en de aandelen vallen terug.


Stock-bond correlation


Sinds de start van de 21ste eeuw is de correlatie tussen aandelen en obligaties overwegend negatief. In 2022 steeg de correlatie tussen aandelen en obligaties echter aanzienlijk. Dit leidde tot problemen voor gemengde portefeuilles. De hoge inflatie en strikter monetair beleid zorgt voor hogere rentevoeten terwijl het economisch klimaat verslechtert en de aandelen dalen.


Is er verbetering in zicht?


Inflatie lijkt, zeker in de Verenigde Staten, haar piek bereikt te hebben. Hoewel het nog veel te vroeg is om al te spreken van monetaire versoepeling, lijken de extreemste renteverhogingen door centrale banken achter de rug. De renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank en de Europese Centrale Bank in december bedroegen "slechts" 0,5%, lager dan de vorige renteverhogingen van 0,75%. Deze elementen moeten ervoor zorgen dat de correlatie tussen aandelen en obligaties in 2023 lager kan zijn dan in 2022.


Obligaties zullen daarom in de toekomst opnieuw meer hun rol van buffer kunnen spelen. Ze kunnen een goede bescherming bieden tegen de vertragende groei.1 Aandelen vertegenwoordigen een stukje eigendom van een bedrijf, terwijl obligaties schuldinstrumenten zijn. Aandelen zijn over het algemeen risicovoller dan obligaties, maar kunnen een hoger potentieel rendement opleveren.Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Die bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.