21 december 2022

Olivier-Fumiere

Olivier Fumiere
Investment Strategy @Belfius


Velen onder u vragen zich af wat het beste moment is om op de beurs te beleggen. Wat dat betreft, is het gezegde "Sell in May and go away" goed bekend in de financiële wereld. Het betekent dat men aandelen in mei verkoopt en later naar de markten terugkeert, hopende om op die manier voordeel te halen uit de eindejaarsrally. Is die strategie echt lonend?


Wat zeggen de statistieken?


Zijn er periodes in het jaar waarin het beter is om aandelen te kopen of eerder te verkopen? Zijn er m.a.w. periodes waarin de beursmarkten een hoger rendement bieden?


Als we de maandprestaties van de MSCI World (in USD genoteerde wereldindex van aandelen) sinds 1970 bekijken, merken we geregeld periodes van seizoengebonden "under- en outperformances" (zie grafiek1 hieronder). Zo zijn april en december gewoonlijk goede beursmaanden, met een gemiddeld maandrendement van ongeveer 2%. Als het gezegde aanraadt om in mei te verkopen, merken we dat het rendement in die maand lichtjes positief is. September is gemiddeld de slechtste maand en te mijden, althans vanuit dat oogpunt.


Statistisch gezien, is het correct om te beweren dat de beursprestaties minder goed waren in de periode van begin mei tot eind september (maandgemiddelde van 0,2%) ten opzichte van de periode van begin oktober tot eind april (maandgemiddelde van 1,3%).


Grafiek


Waaraan is dat toe te schrijven?


Er doen heel wat theorieën de ronde over de rechtvaardiging van seizoengerelateerde prestaties. De eerste drie maanden van het jaar zijn vrij goed en april geeft, in afwachting van de publicatie van de bedrijfsresultaten van het eerste kwartaal, blijk van nog meer optimisme. De periode van mei tot september vertoont dan weer de neiging om minder goed te zijn. Na het eerste kwartaal lijkt de interesse in aandelen af te nemen, dit geldt vooral in de zomervakantie. Bij de hervatting van het werk in september staat het moreel van de beleggers nog op een laag pitje. Vanaf de herfst, wanneer de dagen korter worden, kan men opnieuw meer tijd aan de beurs besteden, maar de mooiste maand van het jaar is wel degelijk december. De rally zou dan aangewakkerd worden door de feestelijke sfeer en de eindejaarsuitkeringen.


Hoe in 2022?


2022 was een heel bijzonder jaar. De oorlog in Oekraïne zorgde in eerste instantie voor meer risico-aversie bij beleggers, maar vrij snel ook voor een forse stijging van de grondstof- en energieprijzen. De beurzen kwamen in een neerwaartse trend terecht. De eerste vier maanden van het jaar, die doorgaans goede prestaties vertonen, werden dus afgesloten met een verlies voor de MSCI World van bijna 13%, waarvan de maand april alleen al 8% voor haar rekening nam.1


Grafiek


Van begin mei tot eind september zakte de index met 14%. September was de maand die het sterkst bijdroeg aan de negatieve prestatie, met een terugval van ruim 9%. Vermoedelijk is die slechte prestatie vooral te wijten aan het strengere monetaire beleid van de centrale banken wereldwijd, en meer bepaald de bijeenkomst in Jackson Hole eind augustus. Daar gaf de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank aan dat de rente nog verder verhoogd moest worden om de inflatie te bekampen.


De laatste drie maanden lijken we af te stevenen op een mooie heropleving van de markten. Al zijn de voorlopige cijfers (0% op 13/12) niet echt richtinggevend voor december. De beurzen putten hoop uit de gedaalde energieprijzen en ze hopen ook dat de inflatie-piek misschien achter ons ligt waardoor de centrale banken in 2023 minder restrictief zouden optreden.


Wat denken we van de seizoensgebonden strategie?


De in deze analyse vermelde seizoenprestaties zijn gemiddelden. Ze schommelden meestal vrij zwak in vergelijking met de schommelingen die de markten tijdens die periodes vertonen. Zo liet de maand augustus een onbeduidende gemiddelde waarde (+0,1%) optekenen, maar werd ze afgesloten met een stijging van 10.1% in 1984 en een verlies van -13.3% in 1998.


Bepaalde seizoenselementen kunnen de prestaties van de beurzen beïnvloeden, maar de economische, ecologische, politieke en geopolitieke factoren zijn de voornaamste stuwende krachten achter de beursprestaties. Zo hebben onverwachte gebeurtenissen, zoals de oorlog in Oekraïne en Covid-19,een fundamentele invloed op de markten uitgeoefend.


Conclusie


Gebruikmaken van het seizoengebonden karakter van de markten om de prestatie van uw portefeuille te verbeteren, blijkt een delicate oefening te zijn. De beleggers, die het goede moment ("market timing") willen detecteren om te beleggen, hebben er alle belang bij om rekening te houden met de economische, politieke en monetaire factoren.


Op lange termijn is belegd blijven wellicht de beste strategie. U vermijdt best om op een slecht moment uit te stappen want de beurstrend op lange termijn is stijgend. De markt timen, werkt doorgaans niet. Over de laatste 50 jaar werd meer dan 90% van de beursprestatie verkregen door bewegingen die zich voordeden tijdens minder dan 10% van de werkdagen. De buy-and-hold-strategie, d.w.z. aandelen van ondernemingen die actief zijn in toekomstgerichte thema’s, kopen of bewaren of regelmatig investeren, zijn wellicht de beste strategieën.


Correcte timing is zo goed als onmogelijk. De tijd daarentegen, is een van de krachtigste hefbomen.


1 Let op: rendementen uit het verleden, simulaties van rendementen uit het verleden en de voorspelde toekomstige rendementen van een financieel instrument, een financiële index, een strategie of een beleggingsdienst, zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige rendementen.Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.