14 december 2022

Philippe Evrard

Philippe Evrard
Investment Strategy @Belfius


Gezondheidszorg, een defensieve sector met groeipotentieel


Het afgelopen jaar zal meer dan waarschijnlijk de geschiedenisboeken van de beleggers ingaan als een "annus horribilis". De inflatie overschreed de grens van 10%, waardoor de centrale banken massaal en hardhandig moesten ingrijpen en geen andere keuze hadden dan de rente te verhogen. Deze renteverhogingen troffen niet alleen obligaties, maar ook de aandelenkoersen daalden.

Alle aandelen? Nee. Sommige hebben het goed gedaan, waaronder energie (maar fossiele brandstoffen maken geen deel uit van onze overtuigingen). De gezondheidssector heeft ook goed standgehouden: door zijn defensieve karakter presteert hij vaak beter dan de markt in moeilijke marktomstandigheden.


Grafiek


Let op: in het verleden behaalde resultaten, rendementssimulaties en toekomstvoorspellingen van een financieel instrument, financiële index, strategie of beleggingsdienst zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstig rendement.


Gezondheidszorg en risico


De sector van de gezondheidszorg heeft de eigenschap defensief te zijn, d.w.z. deze aandelen schommelen minder dan de brede markt. Als de brede markt daalt, dan dalen de aandelen uit de gezondheidszorg minder. Dat komt omdat we geneesmiddelen nodig hebben ongeacht het economisch klimaat.


Regelmatige innovaties


Naast de meer defensieve kenmerken heeft de gezondheidszorgsector een groot potentieel voor de toekomst. In de oncologie, bijvoorbeeld, zijn er dankzij de steeds groeiende wetenschappelijke kennis over de werking van kankercellen veel potentiële nieuwe behandelingen die in de nabije toekomst de huidige zorgnormen kunnen verbeteren. Het aantal klinische proeven in de oncologie is de afgelopen tien jaar min of meer verdubbeld en heeft in 2020 een recordaantal van 1600 studies bereikt. Vooruitgang in klinische proeven leidt tot de goedkeuring van tientallen nieuwe afzonderlijke behandelingen per jaar. Voorbeelden hiervan zijn zeer gerichte enzymremmers, immuuntherapieën op basis van antilichamen en celtherapieën, waarbij de eigen immuun cellen van de patiënt worden verzameld, in het laboratorium worden gemodificeerd en weer in het lichaam van de patiënt worden geïnjecteerd om de kankercellen te bestrijden. Er verschijnen regelmatig nieuwe types van geneesmiddelen, zoals eiwitafbrekers, die het scala van reeds goedgekeurde behandelingen aanvullen.1


Andere drijvende krachten achter de groei in de sector


We zijn ondertussen met 8 miljard mensen. Een van de redenen voor de gestage groei van de wereldbevolking is natuurlijk de gezondheidszorg. Dankzij de gestage vooruitgang van de afgelopen decennia is de wereldwijde kindersterfte, die tussen 1990 en 2019 met 59% is gedaald, beperkt gebleven2. En de vergrijzing van de wereldbevolking is ook een realiteit. Volgens de VN zal het aantal 65-plussers in 2050 naar verwachting groter zijn dan het aantal kinderen onder de 5 jaar. En deze vergrijzende bevolking creëert op haar beurt nieuwe behoeften op het gebied van de gezondheidszorg. Deze spiraal versterkt zichzelf in zekere zin.


Ons land hoeft zich nergens voor te schamen...


Het Belgische grondgebied is vruchtbaar in de gezondheidssector: performante universiteiten en overheidsstructuren die het onderzoek ondersteunen en aanmoedigen (zowel op federaal niveau als via regionale instrumenten voor economische ontwikkeling), erkende en gereputeerde bedrijven, specifieke economische activiteitszones (het BioPark in Charleroi, de Tech Lane in Ghent, ...), bekwaam personeel, enz.


Bronnen van kansen?


Beleggen in bedrijven die actief zijn in deze sector is niet eenvoudig: de selectie moet idealiter vele aspecten combineren:

  • Economische en financiële criteria (bedrijfsmodel, hoogte van de schuld...) ;
  • Milieu-, sociale en governancecriteria (ESG) ;
  • Criteria voor onderzoek en ontwikkeling (klinische proeven)

Een aantal bedrijven waren zeer succesvol : Neem bijvoorbeeld Trillium Therapeutics. Dit Canadese bedrijf ontwikkelt een innovatieve therapie die bepaalde kankercellen zichtbaar maakt voor het lichaam, waardoor ze door het immuunsysteem kunnen worden geëlimineerd. Trillium Therapeutics. werd overgenomen door Pfizer tegen een premie van 200% 3! In de sector vinden regelmatig overnames plaats waarbij grote farmabedrijven diep in de buidel tasten om succesvolle, vaak biotech-bedrijven over te nemen. De interesse voor oncologie-medicatie is groot. Volgens McKinsey zouden 30% van de toekomstige oncologieoplossingen blockbusters moeten worden, d.w.z. een omzet van meer dan een miljard dollar.4


Tot slot


Zijn defensieve kenmerken gecombineerd met groeipotentieel verklaren waarom de sector thuishoort in een goed gespreide aandelenportefeuille. Uw beleggingsadviseur zal u graag verder helpen.


1 Bron : Candriam
2 Bron: Wereldgezondheidsorganisatie
3 Deze bedrijven zijn opgenomen ter illustratie en vormen geen aankoopadvies.
4 Bron: McKinsey Oncology Market Outlook 2020 - blockbusterproducten: omzet naar verwachting meer dan 1 miljard USDDit document, geschreven en uitgegeven door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten. Het bevat geen persoonlijk beleggingsadvies, beleggingsaanbevelingen of onafhankelijk beleggingsonderzoek. Als u op zoek bent naar persoonlijk beleggingsadvies, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur die graag met u de mogelijke effecten van deze visie op uw persoonlijke beleggingsportefeuille bespreekt. De genoemde cijfers zijn momentopnames en kunnen worden gewijzigd.