27 september 2022

Robbe Van Hauwermeiren
Investment Strategy @Belfius

Deze week waren alle ogen op de Federal Reserve (Fed) gericht, die alweer de rente verhoogde met 0,75%. Het lijkt ons dan ook een goed moment om de balans op te maken en te kijken hoe de Amerikaanse centrale bank het al heeft gedaan in deze moeilijke tijden.

Toen de inflatie midden vorig jaar begon te stijgen, werd snel duidelijk dat de Federal Reserve voor een moeilijke opdracht stond. De oorzaken van de inflatie lagen voornamelijk aan de aanbodzijde, buiten het bereik van de Fed. Een centrale bank heeft immers vooral impact op de vraagzijde. Ze kan de rente optrekken om de vraag af te remmen of omgekeerd de rente verlagen om de consumptie aan te wakkeren.


Hoogtepunt bereikt ?


In juni 2022 bereikte de inflatie, met maar liefst 9,1%, een hoogtepunt in de VS. Economen hadden uiteenlopende meningen. De ene argumenteerde dat enkel een krachtig signaal, met andere woorden een forse renteverhoging, inflatie kon indijken. Anderen betoogden dat de economie nog te fragiel was om dergelijke renteverhogingen te absorberen. De moeilijke opdracht van de Fed bestaat er vandaag in om de economie genoeg af te remmen zodat de inflatie afneemt, maar zonder de economie in een diepe recessie te duwen.

Gelukkig zien we op vandaag al tekenen dat de Amerikaanse inflatie afkoelt. Zo staat ze vandaag al bijna een percent lager dan in juni. Veel indicatoren geven daarnaast aan dat de inflatie wellicht zal blijven afkoelen. Door de wereldwijde lagere economische groei zijn veel grondstoffen al goedkoper geworden (koper, ijzererts, olie …), transportkosten zijn gedaald en leveringstermijnen zijn korter geworden. Hoewel de inflatie nog ver boven het doel van de Fed ligt (2%), werd de piek wellicht in juni bereikt.

Economie: sterke arbeidsmarkt


Ondertussen lijkt de economie vrij robuust. Hoewel de Amerikaanse economie in de eerste helft van 2022 kromp, spreken economen nog niet graag over een recessie . Dit is omdat de economische krimp zich nog niet heeft uitgebreid naar verschillende segmenten van de economie, voornamelijk de arbeidsmarkt. Met een werkloosheidsgraad van slechts 3,7% blijft de arbeidsmarkt heel sterk. Daarnaast moeten we er ook rekening mee houden dat de kwartalen ervoor de economie dermate sterk steeg dat een milde terugval niet erg problematisch was. In het derde kwartaal zou een bescheiden groei terug mogelijk zijn. T.o.v. de piek in juni zijn de benzineprijzen in de VS met 30% gedaald. Als het vrijgekomen geld gespendeerd wordt, zal dit een positieve invloed hebben op de groei.

Tot dusver lijkt de Fed een sterk parcours afgelegd te hebben. Haar strategie om gradueel te rente te verhogen lijkt ervoor te zorgen dat inflatie traag terugvalt, zonder dat de economie te veel schade oploopt en mensen hun job verliezen.


Veel schommelingen op de financiële markten


Dat financiële markten afzien onder het huidige monetaire beleid, is voor de Fed eerder een bijkomstigheid. Dit betekent dan ook dat bij teleurstellende inflatiecijfers, financiële markten verder kunnen lijden onder een agressiever monetair beleid. Nu de hele aandelenmarkt nauwgezet inflatie in het oog houdt, zal de inflatie elke maand dan ook een aanzienlijke bron zijn volatiliteit van. Onze neutrale positionering in aandelen is dan ook de meest logische keuze.

Binnen obligaties zijn er verschillende scenario’s mogelijk. De markt lijkt er op dit moment van uit te gaan dat de inflatie terug zal normaliseren zonder een extreme groeivertraging. Mocht dit scenario zich voltrekken, dan kunnen risicovollere obligaties zoals bedrijfsobligaties het waarschijnlijk goed doen. Mocht de inflatie terugvallen en de economie in een diepe recessie terechtkomen, dan zullen overheidsobligaties wellicht de beste investering zijn. De rentevoeten zouden dan opnieuw dalen, maar risicopremies voor bedrijfsobligaties zouden in dat geval waarschijnlijk wel stijgen. In elk geval kunnen bieden obligaties in een dergelijk scenario diversificatie bieden in een gebalanceerde portefeuille. Het pijnlijkste scenario voor obligaties en aandelen zou ongetwijfeld zijn dat de inflatie voor een veel langere periode heel hoog blijft. De hogere inflatieverwachtingen kunnen dan de langetermijnrente hoger duwen en de centrale bank zal wellicht haar strikt beleid moeten verderzetten. Dit laatste scenario lijkt eerder onwaarschijnlijk. Periodes van heel lange, hoge inflatie zijn in ontwikkelde landen immers ontzettend zeldzaam. Daarnaast zien we, zoals eerder beschreven wel degelijk signalen dat de inflatie afkoelt.Dit document werd opgesteld en wordt verspreid door Belfius Bank. Het weerspiegelt de visie van Belfius Bank op de financiële markten. Het bevat geen individueel beleggingsadvies, noch een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Bent u op zoek naar persoonlijk beleggingsadvies, dan kan u zich altijd wenden tot uw financieel adviseur, die graag samen met u de eventuele gevolgen van die visie op uw persoonlijke beleggingsportefeuille zal nagaan. De aangehaalde cijfers zijn momentopnames en kunnen dus evolueren.