13 september 2022

Philippe Evrard

Philippe Evrard
Investment Strategy @Belfius

Op 8 september heeft de Europese Centrale Bank haar basisrente voor de tweede keer in drie maanden tijd met 0,75% verhoogd, in overeenstemming met de verwachtingen van financiële analisten. Het gebrek aan details over toekomstige maatregelen bracht de aandelen- en valutamarkten enigszins van hun stuk.

De kerntaak van de ECB, het waarborgen van prijsstabiliteit binnen de eurozone, wordt al een jaar lang ondermijnd. De zeer hoge inflatie die iedereen - gezinnen, ondernemers, verenigingen, overheidsinstanties, … - treft, begint grote spanningen te veroorzaken. Alle ogen zijn gericht op de politiek, ongeacht hun verantwoordelijkheidsniveau (Europees, federaal, lokaal...). De ECB neemt haar verantwoordelijkheid op, maar zijn haar actiemiddelen toereikend gezien de meervoudige oorzaken van deze prijsstijgingen?


Inflatie aan aanbodzijde met weinig inflatie aan vraagzijde


In een economie die op volle toeren draait, stijgen de prijzen door de grote vragen naar producten en diensten. Een renteverhoging heeft dan een negatief effect op de vraag want sparen wordt aantrekkelijker. De verklaring voor de huidige hoge inflatie is van velerlei aard.

  • Ook al ligt de start van de covid-pandemie al tijd achter ons, toch zijn nog niet alle toeleveringsketens volledig hersteld. In China is covid nog steeds aanwezig en de regering aarzelt niet om hele steden in lockdown te zetten om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
  • De economische oorlog tussen Rusland en Europa heeft de energiekosten (gas, olie en bijgevolg elektriciteit en zelfs hout/pellets) de pan uit doen rijzen. De handelsbalans van de Europese Unie (uitvoer min invoer), die over het algemeen positief is, wordt hierdoor structureel negatief. De hoge energiekosten worden bovendien op de economie als geheel afgewenteld via steeds hogere (en op middellange termijn zelfs onhoudbare) productiekosten. Dit is een zichzelf voedend inflatoir verschijnsel en veroorzaakt een sneeuwbaleffect.
  • M.b.t. de productiekosten: de lonen zullen de komende maanden waarschijnlijk blijven stijgen, niet alleen door het automatische indexeringsmechanisme, maar ook omdat veel sectoren (horeca, gezondheidszorg, vervoer, enz.) moeilijk arbeidskrachten vinden

Het veranderen van het economisch model heeft een prijs


De verschillende crises (pandemie, opwarming van de aarde, oorlog) die wij doormaken tonen ook grenzen aan van de globalisering. De begrippen voedsel- en energie-autonomie, en Europese herindustrialisatie vinden steeds meer ingang in de politieke discussies, tot binnen de Europese Commissie (ReNew Europe bijvoorbeeld).

Deze omschakeling gebeurt echter niet van de ene dag op de andere en brengt onvermijdelijk extra kosten met zich mee in termen van infrastructuur, energiestromen, enz. Deze extra kosten zullen op middellange tot lange termijn waarschijnlijk ook de inflatie aanwakkeren.


Om duidelijk te zijn, i.v.m. deze renteverhoging


De Europese Centrale Bank gebruikt de instrumenten waarover zij beschikt om de inflatie in te perken, maar de effecten van deze renteverhoging zullen wellicht beperkt zijn. Ze raken niet aan alle oorzaken van deze inflatie, namelijk aanbodproblemen en buitensporige energiekosten.


Wat te doen als belegger?


De wereld van gisteren en vandaag zal waarschijnlijk niets te maken hebben met de wereld van morgen. De structurele antwoorden op de vele crisissen die ons hebben getroffen, beginnen langzaam op gang te komen. Bedrijven zullen de nodige veerkracht moeten hebben om antwoorden te zoeken op de vele uitdagingen die zich stellen. De innoverende oplossingen voor het energie-vraagstuk, opwarming van de aarde, mobiliteit, circulariteit, enz. krijgen meer en meer vorm. Veel bedrijven herbekijken ook hun waardeketen om deze in overeenstemming te brengen met de uitdagingen van vandaag en morgen.

Het is echter duidelijk dat de herallocatie van onze bevoorradingsketens en het herbekijken van ons energiemodel niet van de ene dag op de andere zullen gebeuren.

Bij het maken van investeringskeuzes gaat de voorkeur uit naar spelers die oplossingen bieden voor bv. een efficiënt gebruik van grondstoffen of voor het klimaat.Dit document werd opgesteld en wordt verspreid door Belfius Bank. Het weerspiegelt de visie van Belfius Bank op de financiële markten. Het bevat geen individueel beleggingsadvies, noch een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Bent u op zoek naar persoonlijk beleggingsadvies, dan kan u zich altijd wenden tot uw financieel adviseur, die graag samen met u de eventuele gevolgen van die visie op uw persoonlijke beleggingsportefeuille zal nagaan. De aangehaalde cijfers zijn momentopnames en kunnen dus evolueren.