24 juni 2022


Olivier Fumiere
Investment Strategist @Belfius

Het is genoegzaam bekend: als het regent op Wall Street, druppelt het op de wereldmarkten. De S&P 500 verliest 21% (21/6/22) en de MSCI World, die de wereldbeurzen vertegenwoordigt, vertoont prompt een vergelijkbare daling.

Om te weten of die beurscorrectie een koopopportuniteit vormt, dan wel de voorbode is van een sterkere daling, lijkt het logisch om als eerste reflex de grootste economische macht ter wereld, de Verenigde Staten, onder de loep te nemen . Zij hebben de meest ontwikkelde financiële markt en het monetair beleid van de Fed (de Amerikaanse centrale bank) heeft een wereldwijde impact.

We onderzoeken de situatie in de Verenigde Staten en delen onze visie op de waardering van de Amerikaanse markten (de S&P 500).

De Amerikaanse economische context


Net als veel andere landen worden de Verenigde Staten geconfronteerd met een sterke stijging van de inflatie als gevolg van – vooral – twee opeenvolgende schokken: Covid-19 en de oorlog in Oekraïne.


Die schokken hebben de inflatie in de Verenigde Staten doen oplopen tot meer dan 8%, het hoogste peil in 40 jaar. De gemiddelde inflatie weer in de buurt van 2% brengen is dus de hoofdbekommernis van de Fed. Deze zette zijn versoepeling van de monetaire en financiële voorwaarden in met een eerste basisrenteverhoging van 0,25% in maart 2022. In mei en juni volgde twee verhogingen van 0,5% en 0,75% en de vraag is nu in welk tempo die basisrente verder gaat stijgen. De rente van de Amerikaanse overheidsobligaties op 10 jaar heeft die tendens gevolgd en is gestegen van 1,5% begin dit jaar tot 3% nu.


Sommige analisten vinden dat dat proces te laat in gang werd gezet. De Fed zou zich verkeken hebben op het "tijdelijke karakter" van de inflatie en zou zijn rentevoeten nu forser moeten optrekken, wat de consumptie en dus de groei zal vertragen. De oefening van de Fed is delicaat. Ze bestaat erin de monetaire teugels aan te halen zonder de economie al te zeer te af te remmen. Kortom, het komt erop aan de Amerikaanse economie zacht te doen landen.


Gevolg voor de beurzen


In zijn eenvoudigste vorm bestaat de koers van een aandeel uit twee elementen:

  • enerzijds de geschatte price/earnings ratio (koers-winstverhouding) over de eerstkomende 12 maanden, ook "multiple" genoemd, omdat hij uitdrukt hoeveel keer de belegger de winst van een aandeel betaalt;
  • anderzijds de geschatte winst over de eerstkomende 12 maanden.

Koers = (geschatte koers/winst) x geschatte winst


Als we die formule toepassen op de S&P 500 index, zien we dat zijn daling van 21% sinds het begin van het jaar grotendeels te wijten is aan de inkrimping van die "multiple". Deze laatste is gedaald van 21,7 begin dit jaar tot 15,9, wat op zich al een correctie van -27% rechtvaardigt. Maar het positieve verschil (6%) komt voort uit de gunstige winstevolutie van de S&P 500 over de eerstkomende 12 maanden. M.a.w., de Amerikaanse aandelenkoersen zijn gezakt, terwijl de winstramingen gestegen zijn. Vanwaar die paradox? Omdat de Amerikaanse rentevoeten, die in 6 maanden tijd verdubbeld zijn, de aandelenkoersen mechanisch hebben doen dalen. Dat geldt vooral voor de technologieaandelen, die van nature gevoeliger zijn voor renteschommelingen.


Voor eenzelfde toekomstige waarde betaalt de markt vandaag dus veel minder dan 6 maanden geleden.


Wat leert deze analyse ons?


  • De recente correctie van de S&P 500 is het gevolg van de lagere multiple en niet van de neerwaartse herziening van de geschatte winsten.
  • De daling van de multiple is op haar beurt te wijten aan het strakker monetair beleid van de Fed en aan de renteverhoging.
  • De waardering lijkt ons correct als we rekening houden met de eisen van de beleggers t.a.v. de langetermijnrente over de laatste 5 jaar, maar eerder duur op een horizon van 10 jaar.

Conclusie


De Verenigde Staten bevinden zich in een heel bijzondere economische context. De Fed is genoodzaakt restrictiever te zijn, zelfs mocht de groei vertragen. De daling van de Amerikaanse beurs kan grotendeels worden toegeschreven aan de maatregelen van de Fed en aan de rentebewegingen die daaruit voortvloeien. De Amerikaanse beurs lijkt ons correct gewaardeerd. We behouden onze posities in de Amerikaanse aandelen en geven binnen die activaklasse de voorkeur aan de defensievere farmaceutische sector of aan andere thema’s met meer potentieel op lange termijn, zoals de circulaire economie of groene energie.Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.