Belfius Research verwacht sneller oplopende rente

7 februari 2022

Annelore Van Hecke
Senior Macro Economist @Belfius


Véronique Goossens
Chief Economist @Belfius

Deel deze pagina:  
  • We stelden onze renteprognoses bij en verwachten nu een eerste renteverhoging eind dit jaar.
  • De ECB besliste donderdag om haar beleid onveranderd te houden en predikt nog steeds dat de inflatie binnen de perken zal blijven.
  • De markten menen dat de ECB de rente sneller zal verhogen dan wat de centrale bank zelf aangeeft.

We denken dat de financiële markten te hard van stapel lopen na het rentebesluit van de Europese centrale bank donderdag. Ze rekenen op maar liefst drie renteverhogingen dit jaar. Onze inschatting is dat de eerste renteverhoging eind dit jaar zal plaatsvinden.

Centrale bank voorzitster Lagarde spreekt voorlopig nog niet van een eventuele verhoging van de rente, omdat ze ervan uitgaat dat de inflatie volgend jaar terug onder de 2% doelstelling zal zakken. We verwachten dat de ECB haar inflatievooruitzichten in maart opnieuw zal optrekken, wat de weg vrijmaakt voor een eerste renteverhoging. Die renteverhoging zal pas plaatsvinden nadat de bank haar opkoopprogramma’s volledig afgebouwd heeft. Voorlopig is een geleidelijke afbouw voorzien tot 20 miljard euro in oktober.

De rente op tienjarige Europese overheidsobligaties nam donderdag na het rentebesluit toe. Voor Duitsland en België bleef de stijging beperkt tot respectievelijk 11 en 14 basispunten. De Italiaanse rente nam toe met 22 basispunten. We verwachten dat de renteverschillen tussen de Europese lidstaten dit jaar verder oplopen door het beëindigen van de netto-aankopen in het kader van het PEPP-opkoopprogramma, dat vooral effecten opkocht van lidstaten met hoge schulden. Op middellange termijn zien we een geleidelijke stijging van de tienjarige rente op Belgische schulden. De lange termijn rente neemt minder snel toe dan de korte termijn rente doordat de centrale bank haar balans voorlopig niet zal afbouwen. De herinvesteringen van effecten die op vervaldag komen zullen nog een tijd wegen op de tienjarige rente.

De inflatiecijfers voor de Eurozone in december en januari scheerden hoge toppen en waren opnieuw een stuk hoger dan verwacht. De bezorgdheid omtrent een blijvend hoge inflatie in de Eurozone neemt toe. Het blijft dan ook vreemd dat de ECB op haar lauweren rust terwijl andere centrale banken in actie geschoten zijn om de hoge inflatie de kop in te drukken. De Amerikaanse centrale bank kondigde een eerste renteverhoging aan voor maart, en de Britse centrale bank trok donderdag de rente verder op. De Eurozone loopt nog achterop ten opzichte van de Verenigde Staten wat de heropleving van de economie, het herstel van de arbeidsmarkt en het niveau van de inflatie betreft. De Amerikaanse prijsstijgingen bedragen meer dan 7%, en de sterke loongroei wijst er op een opwaartse loon-prijsspiraal. De loonstijgingen in Europa daarentegen zijn voorlopig gematigd. De inflatiecijfers in het Verenigd Koninkrijk zijn vergelijkbaar met die van de Eurozone. Maar ook daar wees Lagarde op een oververhitting van de Britse arbeidsmarkt die we in Europa niet zien, waardoor een rentestijging in het Verenigd Koninkrijk logischer is. De Britse centrale bank besloot donderdag haar beleidsrente voor een tweede keer op te trekken naar 0,5%.De kritiek op het soepele geldbeleid van de ECB neemt toe. De monetaire autoriteit lijkt het inflatiegevaar te onderschatten. Haar inflatievooruitzichten werden de afgelopen tijd telkens overtroffen door de realiteit. De geloofwaardigheid van de prognose dat de inflatie volgend jaar terugzakt tot nét onder de doelstelling van 2% neemt af. Als de Europese inflatiemaatstaf ook de kost van wonen zou meenemen, zoals in de VS het geval is, dan zou het inflatiedoel zeker overschreden zijn en de voorwaarde om de rente op te trekken vervuld.Ontdek de Belfius Convictions

Deel deze pagina: