Fed bereidt zich voor op afbouw crisisbeleid.

30 augustus 2021

Frank Maet
Senior Macro Economist @Belfius


Véronique Goossens
Chief Economist @Belfius

Deel deze pagina:  
  • De Fed overweegt om vóór het jaareinde haar steunaankopen af te bouwen.
  • De Amerikaanse economie herstelde fors dit jaar en kampt met te hoge inflatie.
  • Het terugdraaien van de crisissteun moet wel voorzichtig gebeuren om het economisch herstel niet in de war te sturen en een ‘taper tantrum’ in gang te zetten.

Jay Powell kwam net voor het weekend met een duidelijke boodschap. De Amerikaanse centrale bank maakt zich eindelijk klaar om haar monetair crisisbeleid af te bouwen. De financiële markten speculeerden al weken over de inhoud van de toespraak van de Fed-baas op de jaarlijkse bijeenkomst van de Fed in Jackson Hole in de staat Wyoming. Op die vergadering, die dit jaar opnieuw virtueel doorging vanwege Covid-19, discussieert het kruim van de centrale bankiers over de status van de wereldeconomie en het monetair beleid.

De voorzittervan de Federal Reserve legde de nadruk op de indrukwekkende kracht van het economisch herstel in de V.S. dit jaar. De economie zit op koers om binnenkort zonder de steunwieltjes van de Fed te rijden. Die wieltjes zijn de maandelijkse aankopen van 120 miljard dollar aan staatsschuld en ander waardepapier. De activa aankopen waren nodig om de economie de nodige zuurstof te geven in de nasleep van de Covid-19 pandemie en het herstel te ondersteunen. De Amerikaanse centrale bank had beloofd om de steun aan te houden zolang er geen ‘substantiële vooruitgang’ is geboekt qua inflatie en tewerkstelling.

Mogelijk kan de Fed dit jaar al beginnen met de afbouw van de opkoopprogamma’s, ook wel tapering genoemd. Door een inflatieopstoot sinds de lente is de voorwaarde dat de consumenteninflatie minstens 2 procent moet bedragen, zeker bereikt. Op vier maanden tijd versnelde de groei van de consumentenprijzen in de V.S. van 1,7% naar een piek van 5,3 procent. De klim van de prijzen is veel sterker dan het inflatieverloop waar de centrale bank begin dit jaar op rekende. Meer en meer Fed bestuurders maken zich zorgen dat de inflatie op hol slaat en willen daarom liever vroeger dan later beginnen met taperen.

Maar voor het zover is moet ook de tweede voorwaarde vervuld zijn, namelijk voldoende herstel op de arbeidsmarkt. Volgens Powell is er ook duidelijke vooruitgang geboekt op dit front. De vraag naar werknemers trekt aan en deed in juli de werkloosheidsgraad dalen naar 5,4 procent. Maar het herstel is nog niet volledig: er zijn nog steeds bijna 6 miljoen minder Amerikanen aan het werk dan vóór de Covid-19 pandemie. Daarom wil de baas van de centrale bank in Washington niet overhaast te werk gaan. Hij gaf toe dat de inflatiecijfers snel zijn opgelopen maar herhaalde dat dit tijdelijk is. Bovendien zorgt Covid-19 nog altijd voor onzekerheid. In de V.S. rukt het virus weer op door de deltavariant, wat een schaduw gooit op het herstel. Een vroegtijdige verstrakking van het monetair beleid kan volgens Powell de relance van de Amerikaanse economie in de kiem smoren. Ook IMF topvrouw Gopinath die aanwezig was op de vergadering in Jackson Hole waarschuwde voor een te agressieve tapering die de lange termijnrentes sterk doet oplopen (het zogenaamde ‘taper tantrum’). Vooral groeilanden kunnen dan in een lastig parket komen omdat hogere rentes in de V.S. het lastiger maken voor de opkomende markten om buitenlands kapitaal binnen te halen.

Fed-voorzitter Jay Powell bevestigde dat de centrale bank ervan uitgaat dat taperen dit jaar nog zal beginnen maar schoof geen concrete timing naar voor. Op de financiële markten kijkt men uit naar de volgende vergaderingen van de Fed in september en november. Als de inflatie- en werkgelegenheidscijfers stevig blijven dan kan de afbouw van de crisisaanpak door de Fed beginnen.


Ontdek de Belfius Convictions

Deel deze pagina: