1 juni 2022

Klaas Janssens
Investment Advisor

 
Het conflict in Oekraïne gaat haar vierde maand in. De havenstad Marioepol viel volledig in Russische handen en in de oostelijke provincies gaat de strijd onverminderd voort. Op de financiële markten heerst tumult. Niet alleen door de Oekraïne-crisis, maar vooral door de uitspraken van centrale bankiers die er alles aan doen om de inflatie te beteugelen.

Conflict in Oekraïne


Na 4 maanden oorlog is Marioepol volledig in handen van Rusland. Het offensief in de oostelijke provincies loopt volgens analisten trager dan verwacht. Toch zou Rusland volgens sommigen een doorbraak aan het forceren zijn rond de stad Severodonetsk, de laatste stad in de Luhansk-provincie nog in Oekraïense handen.


Het blijft onduidelijk hoe de publieke opinie in Rusland tegenover de oorlog staat. Volgens rapporten zijn er fracties binnen het Kremlin die als voorstander van het militair ingrijpen nu ontevreden zijn over de trage gang van zaken . Zo zou er openlijke ontevredenheid zijn over de opgelopen troepenverliezen bij een mislukte poging om een rivier over steken, en over het Oekraïense tegenoffensief in Charkov.


Ondertussen blijft de westerse coalitie Oekraïne steunen met steeds meer complexe en zwaardere wapensystemen. Volgens de Amerikaanse minister van defensie Lloyd Austin, zullen twintig nieuwe landen zich aansluiten bij de coalitie om wapens te leveren aan Oekraïne. Ondanks de grootschalige wapenleveringen aan Oekraïne is het beeld volgens specialisten eerder gemengd.


De Russische inval blijft wereldwijde gevolgen hebben. Zweden en Finland dienden een aanvraag in om NAVO-lid te worden. Ook de diplomatieke banden tussen Washington en Beijing staan verder onder druk. De Oekraïne-crisis maakt de situatie rond Taiwan erg actueel. Tijdens zijn rondreis in Azië, ging de Amerikaanse president ‘off-script’ en verklaarde hij dat de VS militair zouden ingrijpen als China Taiwan zou aanvallen. Tijdens het bezoek van de Amerikaanse president voerden Rusland en China dan weer een gezamenlijke militaire oefening in de regio uit.


Europese economie


Volgens de laatste berichten zouden de Europese staatsleiders erg dichtbij zijn om een politiek akkoord te sluiten om het Russische olie-embargo in te voeren. Hierdoor kunnen de olieprijzen mogelijks nog wat toenemen.


De Europese inflatie klom tot een recordniveau van 7,4% in april. Voorzitter Christine Lagarde gaf aan dat de Europese Centrale Bank (ECB) zinspeelt op een meer assertieve houding om de inflatie te bestrijden. Haar verwachting is dat de toekomstige beleidsrente eind september niet langer negatief zal zijn, en 0% zou bedragen. Door de mogelijk strengere houding van de ECB, steeg de euro ten opzichte van de dollar richting 1,07.


Sommige economen denken dat het niet zo’n vaart zal lopen omdat de economische groei door de hoge grondstofprijzen zal vertragen, waardoor ook de inflatie kan dalen. Een lagere groei betekent minder vraag naar grondstoffen en dus mogelijk lagere prijzen. In de vastgoed- en woningbouwmarkt zijn alvast de eerste signalen zichtbaar van een mogelijke groeivertraging. Het blijft echter afwachten wat de komende maanden zullen brengen op het vlak van groei en inflatie. Ook de voedselprijzen baren zorgen.

De Europese commissie kondigde aan dat ze een plan voorbereidt om de stijgende voedselprijzen tegen te gaan. Bedoeling zou zijn om de Oekraïense graanvoorraden naar dichtbijgelegen Europese havens te brengen, en het dan te exporteren naar de wereldmarkten. Volgens BBC news zijn diplomatieke initiatieven bezig om, onder begeleiding van neutrale landen, maritieme konvooien te organiseren in de Zwarte Zee en zo graan te exporteren naar landen die het meest afhankelijk zijn van Oekraïens graan.


Markten


De optelsom van economische en geopolitieke onzekerheid, maakt de financiële markten zenuwachtig. De Amerikaanse S&P 500 daalde dit jaar met 12,8%, de Eurostoxx 50 staat 11,4% lager1.


Ook de stijgende rente maakt aandelenbeleggers nerveus want het beïnvloedt de beurswaarderingen. De Amerikaanse tienjaarsrente flirt met de 3%-grens en de Duitse tienjaarsrente met 1%. De CNN Fear & Greed index, die het sentiment onder investeerders meet, wijst op veel angst en onzekerheid. In een fase als deze durven markten wel eens té pessimistisch te zijn. Zo daalde zelfs de goudprijs afgelopen weken, ondanks het feit dat goud mogelijks een indekking kan zijn tegen inflatie en onzekerheid. En ook aandelen van bedrijven met succesvolle businessmodellen en goeie financiële cijfers, waren niet langer in trek.


Historisch gezien kan een marktfase als deze - wanneer alles negatief lijkt - interessante koopkansen bieden voor langetermijnbeleggers. Het is hierbij belangrijk om de nodige flexibiliteit en selectiviteit te hanteren. Actief beheerde fondsen kunnen snel schakelen om in te spelen op opportuniteiten.


Conclusie


De economische en geopolitieke onzekerheid lijkt nog niet achter de rug. In deze markten is het belangrijk om een brede spreiding van de portefeuille te hanteren. Dat betekent een goede regionale en sectorale aandelenspreiding, verschillende types obligaties en gestructureerde beleggingen, maar ook vastgoedbeleggingen, infrastructuur en goud. Het kan dan ook interessant zijn om flexibele beheerformules in uw portefeuille te hebben, die naast aandelen en obligaties ook cash, (duurzame) grondstoffen, edele metalen of andere alternatieve activa kunnen aanhouden.1 Bron: Reuters-Refinitv. Prestatie in lokale munt tussen 31/12/2021 en 27/5/2022

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina: