13 mei 2022

Klaas Janssens
Investment Advisor

 
Het militaire conflict in Oekraïne gaat al bijna 3 maanden onverminderd voort. Na een herstel in maart, vielen de beurzen terug in april en zien we ook grotere koersbewegingen op de financiële markten. De Russische president liet, tijdens de herdenking van de Sovjetzege op nazi-Duitsland op 9 mei, niet in zijn kaarten kijken. Hij omschreef de invasie van Oekraïne als een zelfverdedigingsmissie. Een algemene mobilisatie werd niet aangekondigd.

Stand van zaken: Oekraïne


Nadat het Russische leger zich terugtrok rond Kiev, ligt de nieuwe focus van de militaire campagne op de Donbas-regio, het industriële hart van Oost-Oekraïne. . Maar volgens het Pentagon verloopt de operatie moeizaam. De reden daarvoor zou gelegen zijn in het feit dat :

  • het Oekraïense leger er al sinds 2014 ingegraven zit in defensieve stellingen
  • Rusland kampt met een aanzienlijk verlies aan materiaal en manschappen
  • het Westen nieuwe wapensystemen levert aan Oekraïne

Het lijkt niet te kunnen worden uitgesloten dat dit conflict nog langere tijd zal aanslepen. Sommigen stellen zich in dit verband de vraag of er niet actiever gezocht zou moeten worden naar een diplomatieke oplossing, nu de economische gevolgen van deze oorlog zich wereldwijd laten voelen. Volgens bepaalde bronnen zouden vredesonderhandelingen echter pas kunnen starten als Rusland een belangrijke overwinning kan claimen.


Alleen laat Poetin niet in zijn kaarten kijken. De landbrug tussen de Krim en de Russische grens zou quasi gerealiseerd zijn. Het lijkt er volgens bepaalde analisten echter meer en meer op dat ook de annexatie van de Donbas en de controle over de zwarte zee van primordiaal belang zijn voor Rusland. Alleen is de vraag of Oekraïne bereid is om zoveel land af te staan. De havenstad Odessa en de toegang tot de Zware zee zijn immers economisch zeer belangrijk voor Oekraïne. Aan de andere kant zou Rusland vandaag niet voldoende troepen hebben om dit doel te realiseren.

Impact op financiële markten


De inflatie die wereldwijd al sinds begin 2021 in de lift zit, piekt door de oorlog aan niveaus die we in ruim 40 jaar niet meer gezien hebben. Toch mogen we hopen dat de piek in zicht komt. Door de strenge lockdowns in China is de vraag naar olie teruggevallen. De olieprijs reageerde weinig op de bekendmaking van het door het Europese Commissie voorgestelde olie-embargo van de EU tegen Rusland. Terwijl er op 8 maart nog bijna 130 dollar voor een vat brent-olie werd neergeteld is dit momenteel 105 dollar. Een daling van bijna 20%. De Europeanen profiteren wel iets minder van deze prijsdaling. De dollar werd immers duurder t.o.v. de euro.


De sterke dollar kan verklaard worden door het afwachtende beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) tegenover het kordate optreden van de Amerikaanse Federale Reserve (Fed). De Fed verhoogde dit jaar al 2 keer de kortetermijnrente en de komende maanden staan nog verhogingen op het programma. Ook de ECB zal niet anders kunnen dan in te grijpen. Een eerste rentstijging wordt door analisten in juli verwacht. Ondertussen zijn de langetermijnrentevoeten al fors opgelopen. Zo schommelt de Duitse 10-jaarsrente rond 1%, terwijl ze eind december nog negatief was (-0,20%). In de VS flirt de 10-jaarsrente met 3%, een verdubbeling sinds begin dit jaar.


De beurzen maken zich zorgen dat de hogere rente de economische groei in gevaar zal brengen. In de pers lees je meer en meer over een stagflatie-scenario – een periode zoals de jaren ’70 met hoge inflatie, krimpende groei en hoge werkloosheid. We geloven niet in zo’n scenario. De arbeidsmarkt is robuust en momenteel zijn veel bedrijven nog steeds op zoek naar personeel en hebben ze moeite om de vacatures in te vullen. Positief is eveneens dat veel gezinnen hun spaartegoeden de laatste jaren hebben zien aantrekken. Ook Christine Lagarde, voorzitter van de ECB, gaat niet uit van een stagflatie-scenario. Dat zei ze onlangs in interview met een Sloveense journalist. Lagarde speechte n.a.v. de dertigste verjaardag van de centrale bank van Slovenië.


Of de bodem op de beurs bereikt is, valt onmogelijk te voorspellen. Feit is wel dat de waarderingen, koers/winst ratio’s, fors zijn teruggevallen. Positief is wel dat de verwachte winsten voor dit jaar naar boven werden bijgesteld. De opwaartse bijstellingen zijn wellicht ook het gevolg van de hoger dan verwachte bedrijfswinsten over het eerste kwartaal van 2022. Voor de verdere evolutie van de cashflows en marges van de bedrijven zal het cruciaal zijn dat de consumenten de komende maanden op de afspraak blijven.


Laat het duidelijk zijn de grote beursschommelingen zijn nog niet voorbij en de onzekerheden blijven hoog. Een beleggingsportefeuille waarbij kwaliteit primeert en die goed gespreid is over alle regio’s en sectoren kan op termijn veel stormen doorstaan.

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina: