Jaarverslag 2022

 
 
 

Laten we beginnen bij het begin!

Herinnert u zich nog het doel van dit project? De kleuter- en lagere scholen uitrusten met luchtkwaliteitsmeters. Waarom die eerst? Omdat gezonde lucht een grotere impact heeft op het nog onvolgroeide brein van jonge kinderen. De modus operandi is eenvoudig: Airscan installeert de toestellen in en rond die scholen om een complete analyse uit te voeren. Op basis van de verzamelde gegevens wordt dan voor elke school apart een concreet actieplan opgesteld. Met als doel de kinderen schonere lucht te laten inademen en de uitstoot van CO2 en andere vervuilende stoffen terug te dringen.

Scholen over heel België


Alvorens de scholen uit te rusten, werd bepaald welke eerst aan bod gingen komen. In een eerste fase werd een shortlist opgesteld van 51 scholen over heel België. Concreet worden er per school gemiddeld 4 meetstations geplaatst, voor een huidig totaal van 204 stations.

 

image-AR-Planet-map-2022  
 
 
 
  

  

Enkele veelzeggende
cijfers

 

 • 4.050 kinderen van 2,5 tot 12 jaar profiteren van deze installaties sinds het begin van het project (minstens 60 leerlingen/school).
 • Er werden 9.456 berichten naar leerkrachten gestuurd om hen te waarschuwen voor een vervuilingspiek in of rond de school.
 • Dankzij de analyses kon men 972 aanbevelingen doen aan de deelnemende scholen. Een veelzeggend cijfer, dat een idee geeft van de urgentie van de te nemen maatregelen.

Enkele veelzeggende
cijfers

 • 4.050 kinderen van 2,5 tot 12 jaar profiteren van deze installaties sinds het begin van het project (minstens 60 leerlingen/school).
 • Er werden 9.456 berichten naar leerkrachten gestuurd om hen te waarschuwen voor een vervuilingspiek in of rond de school.
 • Dankzij de analyses kon men 972 aanbevelingen doen aan de deelnemende scholen. Een veelzeggend cijfer, dat een idee geeft van de urgentie van de te nemen maatregelen.


 
image-AR-Planet-map-2022 
 
 
 

Welke maatregelen worden het vaakst gegeven?

De ene school is de andere niet, maar alles begint bij bewustmaking. Veel tips doen een beroep op ons gezond verstand want de juiste reflexen kunnen het verschil maken. Door aan te geven welke de grootste luchtvervuilers zijn in de scholen, kan Airscan aanbevelingen doen om de hoeveelheid vervuilende stoffen te verminderen en de impact ervan te beperken.

Om de CO2 te verminderen:

 • Gebruik CO2-sensoren om de reële koolstofdioxideconcentratie binnen te kennen.
 • Verlucht de lokalen tijdens pauzes en de speeltijd (de vensters openen).

Om de hoeveelheid fijn stof te beperken:

 • Airscan leverde zuiveringsunits aan diverse scholen om het PM-niveau binnen te beperken.

Om de vluchtige organische stoffen te beperken:

 • De bronnen en het gebruik van chemische producten in de klaslokalen zoals lijm, ontsmettingssprays, onderhoudsproducten, ontsmettingsmiddelen, bouwmaterialen…

Voor een vermindering van NO2 (stikstofdioxide):

 • Duurzamer vervoer naar school promoten, zoals de fiets
 • Speelplaatsen en tuinen in scholen vergroenen en ontharden
image-airscan-school

Enkele voorbeelden
van situaties in scholen:


 • Na de installatie van luchtzuiveringstoestellen is de concentratie van aerosolen in een klas waar de luchtkwaliteit zorgwekkend was met 80% gedaald.

 • De vluchtige organische stoffen zijn in de meeste scholen met 40 à 60% verminderd.

 • De CO2-concentratie is in veel klassen met gemiddeld 10 à 20% gedaald.

.

.

.