Met heel ons hart bij u, in alle omstandigheden


U hebt 2 opties om uw schadeaangifte in te dienen:

MMI schade Phone

Bel met ons


Geef uw schade telefonisch aan of voeg iets toe aan uw dossier via +32 2 286 70 00.

.

Woning

 • Is stormschade gedekt in uw woonverzekering?

  Stormschade aan de woning is standaard gedekt in de woonverzekering.

  Schade aan de inboedel buiten de woning is niet altijd verzekerd. Hiervoor bestaan uitbreidingen, die staan vermeld in de bijzondere voorwaarden. We kijken dit graag voor u na.

  Uw woning en de inboedel in uw woning (als onderschreven) zijn standaard gedekt, maar niet de tuinmeubelen en barbecue.

  Tuinhuisjes (gezien hun blootstelling aan storm): basis gedekt indien ze verankerd zijn, zoniet kunnen ze gedekt zijn via een optie.

 • Mag ik zelf dringende herstellingen uitvoeren aan mijn woning?

  Leg indien mogelijk uw vraag voor aan onze schadedienst voor akkoord.

  Neem altijd foto’s voor u herstellingen uitvoert en hou deze ter beschikking voor een eventuele expertise.

 • Ik heb schade door een derde, wat moet ik doen?

  Informeer de derde. Vraag deze persoon naar diens verzekeringsgegevens.

  Neem foto’s.

  Doe zelf ook steeds aangifte.

 • Ik heb een woningverzekering bij Belfius en ik heb schade geleden door het noodweer. Hoe kan u mij helpen?

  U kan gerust een beroep doen op onze bijstand om:

  • een tijdelijk verblijf te vinden.
  • uw woning te beveiligen (bijvoorbeeld de verwarming aanzetten, elektriciteit nakijken,…).
  • uw woning schoon te maken en de beschadigde ruimtes leeg te maken.
  • drogers te plaatsen.

  Neem gerust contact met Belfius Home Assistance op 02 286 70 00 als u hulp nodig hebt. We zijn er voor u.

 • Is psychologische hulp voorzien?

  Ja, absoluut. Vergeet dat niet aan te geven bij uw schadeaangifte. Wij zorgen dan voor de rest. We contacteren u om u uit te leggen hoe we deze bijstand organiseren.

Eerste hulp

 • In welke gevallen wordt een dossier als dringend beschouwd?

  Elke situatie krijgt al onze aandacht. We zijn ons bewust van de precaire toestand waarin u zich bevindt. Onze medewerkers doen er dan ook alles aan om u zo snel en efficiënt mogelijk te helpen.

  We raden u aan zoveel mogelijk details in uw aangifte op te nemen. Dat helpt uw dossier vooruit. Vergeet zeker niet de delen van uw huis aan te duiden die zijn overstroomd. Neem gedetailleerde foto’s en bewaar ze zorgvuldig. U zal ze nodig hebben tijdens de expertise om uw schadegeval uit te leggen.

 • Ik ontving onmiddellijk na het schadegeval een eerste voorschot. Waarvoor kan ik dit voorschot gebruiken?

  Dit bedrag kan u gebruiken om onder andere:

  • eerste basisbenodigdheden en kledij aan te kopen.
  • eerste werkzaamheden uit te voeren. U kan een beroep doen op een bedrijf om dringende reparaties uit te voeren (elektriciteit, verwarming, loodgieter enz.). Vergeet niet om van de schade foto's te nemen, vooraleer u de herstellingen laat uitvoeren.
  • uw huis opnieuw in te richten: aanschaffen van toestellen, meubelen enz.

  Het is mogelijk dat u geen voorschot hebt ontvangen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer uw schade relatief klein is of indien u hebt gekozen voor een herstelling in natura. Dat wil zeggen dat u op ons een beroep hebt gedaan om een vakman te vinden om uw reparaties uit te voeren. U hoeft hiervoor niet te betalen.

 • Kan ik een hoger bedrag ontvangen dan ik al gekregen heb?

  Hebt u een bijkomend voorschot nodig, aarzel dan niet om contact op te nemen met de toegewezen deskundige die uw claim opvolgt. U ontving de contactgegevens van uw expert per e-mail of per post.