VZW Info

Vzw Info Content

VZW Info houdt u op de hoogte van alle juridische documenten in verband met vzw's en vrijwilligerswerk.

De documenten gaan terug tot 2002, het jaar waarin de wetgeving op de vzw's werd herzien. De gecoördineerde tekst van de wet 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk is eveneens beschikbaar. De documenten zijn gegroepeerd volgens materie (benoeming van de bestuurders, boekhouding, aansprakelijkheid, enz...) en voor elke materie verschijnen ook de basisartikels van de vzw-wet. De gegevens worden maandelijks bijgewerkt.

Neem contact met ons op