Wat is een ‘smart’ project?

Een smart project biedt een innovatief antwoord op een van de vele uitdagingen op het vlak van mobiliteit, klimaat, economische groei, bestuur, gezondheidszorg of duurzame maatschappelijke ontwikkeling. Vele smart projecten zijn het resultaat van het gebruik van nieuwe technologieën of van samenwerkingsverbanden tussen actoren uit verschillende sectoren. In een smart project versterken overheid, bedrijf, zorg of onderwijs mekaar op een intelligente en creatieve manier. Maar een project is pas echt ‘smart’ als het de wereld waarin we leven fundamenteel beter maakt. Wat smart is, laat een positieve maatschappelijke voetafdruk na, zowel voor de huidige als voor de toekomstige generaties.