PSD2 maakt het u makkelijker!

Wat is PSD2?


PSD2 staat voor ‘Payment Services Directive 2’ (Richtlijn i.v.m. Betaaldiensten).
PSD1, de eerste richtlijn die dateert van 2010, streefde naar een uniformisering van de betalingen in de Europese Unie. Nu gaat Europa een stap verder door ook alle consumenten en niet-bancaire instellingen bij die uniformisering te betrekken.


Wat is de bedoeling?


 • Betalingen binnen de Europese Unie vergemakkelijken en ze tegelijk beter beveiligen
 • Groot voordeel van deze richtlijn? U kan al uw betaalrekeningen, ook die van andere banken, integreren in uw digitale kanalen!

PSD2 in detail

 • Toegang tot uw betaalrekeningen

  Inderdaad, de PSD2-richtlijn betekent een grote verandering voor u. U kan ‘derden’ (ondernemingen, handelaars… ) toegang geven tot uw bankrekening(en). Bijvoorbeeld om u diensten aan te bieden die zijn afgestemd op uw financiële situatie: evaluatie voor het verkrijgen van een krediet, budgetmonitoring…

  En er is meer. Tot nu toe moest u, als u online aankopen deed, uw bankgegevens invoeren om uw betaling te laten uitvoeren via diverse tussenpersonen. Voortaan kan de website van de handelaar de betaling rechtstreeks van uw bank ontvangen. Minder tussenpersonen en dus ook minder kosten en minder risico's.

  Uiteraard bent u de enige die beslist wie toegang krijgt tot uw rekeningen. U kan op elk moment de door u verleende machtigingen wijzigen. Bovendien moet u vóór elke toegangsmachtiging uw formele goedkeuring geven door een beveiligde valideringsprocedure te doorlopen, de zgn. Strong Customer Authentification (SCA).

 • De bundeling van uw betaalrekeningen

  U kan in Belfius Mobile, Belfius Tablet en Belfius Direct Net al uw betaalrekeningen toevoegen, ook die van andere banken dus. Die bundeling is eveneens nuttig voor de ‘gemachtigde derden’ die zullen kunnen beschikken over uw financiële gegevens zonder daarvoor diverse aanvragen te moeten doen.

 • Veiliger betalen

  Een van de grote pluspunten van PSD2 is de aandacht voor de veiligheid van betalingen. Door onder meer sluitende bevestigingen tijdens uw onlineaankopen (bv. uw geheime code én de 3 cijfers op de achterkant van uw kaart, via uw vingerafdruk… ).
  Bovendien gaan we onze veiligheidssystemen nóg verbeteren omdat we uw gegevens moeten delen met ‘gemachtigde derden ’.

 • U bent als consument beter beschermd

  • Gedaan met extra kosten voor bepaalde betaalwijzen!
  • Een kleiner eigen risico, nl. van 150 naar 50 euro, bij frauduleuze transacties of betalingen met uw krediet- of betaalkaart.
  • Duidelijke regels voor de afhandeling van betwistingen en een minder grote aansprakelijkheid voor de klant bij fraude.

Belfius begeleidt u de komende maanden doorheen PSD2


 • Krijg rechtstreeks toegang tot ál uw betaalrekeningen via Belfius Mobile en Belfius Direct Net:
  • Al uw betaalrekeningen toegankelijk
  • Al uw overschrijvingen via één kanaal
  • Al uw saldi zichtbaar met één klik
  • Overzicht van de historiek van al uw betaalrekeningen
  • In realtime
 • Uw bankervaring in alle veiligheid en met respect voor uw privacy dankzij de Belfius-apps:
  • Hyperbeveiligde toegangsprocedures voor uw gegevens
  • Geoptimaliseerde bevestigingsprocedures voor uw betalingen
  • Voortdurende verbeteringen met het oog op beveiliging van uw rekeningen en uw persoonlijke gegevens
  • Een duidelijk overzicht van alle ‘gemachtigde derden’ aan wie u toegang hebt verleend
  • De mogelijkheid om die machtigingen op elk moment in te trekken
  • Een transparant beleid inzake het respect voor de privacy m.b.t. de gegevens die worden bewaard door Belfius of door andere ‘gemachtigde derden’