woensdag 20 september 2023

Btw

In principe moet elke btw-plichtige elke maand (of in bepaalde omstandigheden om de drie maanden) een btw-aangifte indienen. Die aangifte moet ten laatste ingediend worden op de 20e dag van de maand die volgt op de betrokken kalendermaand.


De eventuele betaling van de btw moet gebeuren binnen dezelfde termijn als het indienen van de aangifte.


Meer info over de btw-aangifte en de betalingsmodaliteiten