Krediet voor voorafbetalingen van belastingen

Fiscoline, de fiscaal voordelige oplossing

Simulatie Contacteer uw Business Banking-specialist

Voor wie?

Voor zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen en bedrijven.

4 voordelen

Een dubbel belastingvoordeel

U vermijdt een belastingvermeerdering door voorafbetalingen te doen en u kunt de interest van uw krediet fiscaal aftrekken.

Zuurstof voor uw thesaurie

U ontziet uw liquiditeiten en spreidt uw fiscale last over meerdere maanden.

Wij zorgen voor alles!

Wij voeren voor u de stortingen uit op de gekozen datums. Tenzij u anders beslist, wordt uw contract stilzwijgend verlengd voor een jaar (we informeren u op voorhand) en voeren we de stortingen verder uit op de gekozen datums.

Een flexibel krediet op maat

U kunt kiezen tussen verschillende formules voor de terugbetaling van uw krediet en u kunt tot vier voorafbetalingen per jaar doen.

Bent u op zoek naar een alternatief voor of een aanvulling van de financiering van voorafbetalingen van belastingen? Ontdek tax shelter, een financieel en fiscaal voordeel!

Bedragen

Minimum: 1.250 euro.
Maximum : 22.500.000 euro.

Duur

Van 3 tot maximaal 12 maanden afhankelijk van de formule, met stilzwijgende verlenging.

Rentevoet

Contractuele vaste rente.

Kosten

Geen dossier- of beheerkosten.

Terugbetalingsmodaliteiten

Met constante maandelijkse aflossingen volgens de formules.

Vervroegde terugbetaling

Niet van toepassing.

Fiscaliteit

De interest is volledig aftrekbaar.

Fiscoline in detail

 • De verschillende terugbetalingsformules

    Formule 1 Formule 2 Formule 3 Formule 4
  Formule

  Terugbetaling vanaf de eerste van de maand volgend op de betaling aan de fiscus door de bank

  Terugbetaling vanaf de dag van de betaling aan de fiscus door de bank

  Terugbetaling start vóór de betaling aan de fiscus door de bank

  Terugbetaling start op 01/01, hetzij vóór de betaling aan de fiscus door de bank

  Minimale en maximale duur

  3 maanden - 12 maanden

  3 maanden - 12 maanden

  10 maanden - 12 maanden

  12 maanden vast

  Terugbetaling

  (K = Kapitaal)
  (I =Interest)

  Constante mensualiteiten (K + I)

  Constante mensualiteiten (K + I)

  Constante mensualiteiten: K

  I in 1 keer op 05/05

  Constante mensualiteiten (K + I)

  Betaling aan de fiscus – 1ste vervaldag

  Fiscus   1ste vervaldag
  10/04    01/05
  10/07    01/08
  10/10    01/11
  20/12    01/01

  Fiscus   1ste vervaldag
  10/04    10/04
  10/07    10/07
  10/10    10/10
  20/12    20/12

  Fiscus   1ste vervaldag
  10/04    01/01
  10/04    15/01
  10/04    01/02
  10/04    15/02
  10/04    01/03
  10/04    15/03

  Fiscus   1ste vervaldag
  10/04    01/01

  Mogelijke voorafbetalingen

  Voorafbetaling 10/04

  Voorafbetaling 10/07

  Voorafbetaling 10/10

  Voorafbetaling 20/12

  Voorafbetaling 10/04

  Voorafbetaling 10/07

  Voorafbetaling 10/10

  Voorafbetaling 20/12

  Voorafbetaling 10/04

  Voorafbetaling 10/04

 • Optimaliseer uw belastingvoordeel

  U kunt tot vier voorafbetalingen per jaar doen (op 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december).
  Maar als u op 10 april – de eerste datum van het boekjaar waarop voorafbetalingen mogelijk zijn – een maximumbedrag voorafbetaalt, wordt ook uw belastingvoordeel gemaximaliseerd.

 • Bijkomende belastingvermindering voor natuurlijke personen

  Als u hogere voorafbetalingen doet dan nodig is, beloont de fiscus u met een extra korting.

Meer informatie over de regeringsmaatregelen voor kleine en middelgrote ondernemingen vindt u op www.financieringvanondernemingen.be.

Bevoegde instantie aangewezen in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsfin, Belliardstraat 15-17, bus 8, 1040 Brussel – www.ombudsfin.be