Krediet voor voorafbetalingen van belastingen

Fiscoline, de fiscaal voordelige oplossing

Simulatie Contacteer uw Business Banking-specialist

Voor wie?

Voor zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen en bedrijven.

4 voordelen

Een dubbel belastingvoordeel

U vermijdt een belastingvermeerdering door voorafbetalingen te doen en u kunt de interest van uw krediet fiscaal aftrekken.

Zuurstof voor uw thesaurie

U ontziet uw liquiditeiten en spreidt uw fiscale last over meerdere maanden.

Wij zorgen voor alles!

Wij voeren voor u de stortingen uit op de gekozen datums. Tenzij u anders beslist, wordt uw contract stilzwijgend verlengd voor een jaar (we informeren u op voorhand) en voeren we de stortingen verder uit op de gekozen datums.

Een flexibel krediet op maat

U kunt kiezen tussen verschillende formules voor de terugbetaling van uw krediet en u kunt tot vier voorafbetalingen per jaar doen.

Bent u op zoek naar een alternatief voor of een aanvulling van de financiering van voorafbetalingen van belastingen? Ontdek tax shelter, een financieel en fiscaal voordeel!

Bedragen

Minimum: 1.250 euro.
Maximum : 22.500.000 euro.

Duur

Van 3 tot maximaal 12 maanden afhankelijk van de formule, met stilzwijgende verlenging.

Rentevoet

Contractuele vaste rente.

Kosten

Geen dossier- of beheerkosten.

Terugbetalingsmodaliteiten

Met constante maandelijkse aflossingen volgens de formules.

Vervroegde terugbetaling

Niet van toepassing.

Fiscaliteit

De interest is volledig aftrekbaar.

Fiscoline in detail

Fiscaliteit van de voorafbetalingen van belastingen

Verneem alles over voorafbetalingen van belastingen en de fiscale gevolgen ervan in ons dossier Fiscaliteit

Meer informatie over de regeringsmaatregelen voor kleine en middelgrote ondernemingen vindt u op www.financieringvanondernemingen.be.

Bevoegde instantie aangewezen in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsfin, Belliardstraat 15-17, bus 8, 1040 Brussel – www.ombudsfin.be