Beheer centralisatierekening via MT101 en MT940

U kunt uw buitenlandse rekening beheren alsof het een rekening bij Belfius Bank is. Via MT101 geeft u betalingsopdrachten door of repatrieert u inkomsten. Via MT940 vraagt u rekeninginformatie op.

MT101 en MT940

MT101 en MT940 staan voor het gestandaardiseerde SWIFT-formaat dat gebruikt wordt voor alle gegevens van nationale en internationale betalingen.

  • MT101 – betalingsopdrachten: met MT101 geeft u betalingsopdrachten door zoals voor uw Belfius-rekening. Ideaal om uw leveranciers te betalen vanuit uw buitenlandse rekening, of om gelden van deze rekening te repatriëren naar uw Belfius-rekening.
  • MT940 – rekeninginformatie: met het MT940-formaat vraagt u informatie van uw buitenlandse rekening op. Deze rekeninginformatie kunt u integreren in het programma waarmee u normaal gezien rekeninginformatie over uw Belfius-rekeningen opvraagt.

Betalingsopdrachten via MT101

  • Stap 1: u voert de betalingsopdrachten voor uw rekening in het buitenland in, net zoals uw opdrachten voor uw Belfius-rekening. U stuurt deze opdrachten naar Belfius Bank als een MT101-betaling.
     
  • Stap 2: Belfius Bank ontvangt uw betalingsopdrachten en herkent de opdrachten die u als MT101-betaling wilt uitvoeren. Belfius Bank voert deze betalingsopdrachten niet zelf uit, maar stuurt ze via het SWIFT-netwerk, onder de vorm van een MT101-bericht, naar de uitvoerende bank.
     
  • Stap 3: de uitvoerende bank is de bank in het buitenland waar u uw centralisatierekening hebt geopend. De uitvoerende bank ontvangt de betalingsopdracht van Belfius Bank via het SWIFT-netwerk en voert ze uit.

Betrokken partijen bij MT101-betalingsopdrachten

Uw bedrijf als instructing party (IP)

Als afgever van de betalingsopdracht bent u de ‘instructing party’ of initiërende partij. U kunt een betalingsopdracht invoeren voor uitvoering via uw eigen rekening in het buitenland, of voor de rekening van uw filiaal. Dat laatste komt vooral voor wanneer het financieel beheer van de groep centraal vanuit België is georganiseerd.

Uw filiaal in het buitenland als ordering party (OP)

De opdrachtgever of ‘ordering party’ is titularis van de rekening bij de bank in het buitenland. De opdrachtgever is meestal een filiaal van het Belgische bedrijf. Het Belgische bedrijf kan echter ook rechtstreeks een rekening openen bij de buitenlandse bank.

De doorsturende bank

Belfius Bank ontvangt uw betalingsopdrachten en herkent de opdrachten die u als MT101-betaling wilt uitvoeren. Belfius Bank voert deze MT101-betalingsopdrachten niet zelf uit, maar stuurt ze via het SWIFT-netwerk, onder de vorm van een MT101-bericht, naar de uitvoerende bank.

De uitvoerende bank

De uitvoerende bank is de bank in het buitenland die de centralisatierekening van uw bedrijf beheert. De uitvoerende bank ontvangt de betalingsopdracht van Belfius Bank via het SWIFT-netwerk en voert die uit.

En de bank van de begunstigde

De bank van de begunstigde kan bijvoorbeeld de bank van een leverancier zijn.

Voorwaarden voor de uitvoering van MT101-betalingsopdrachten

Een contract met Belfius Bank

Als u MT101-betalingen wilt uitvoeren, sluit u met Belfius Bank een contract af. In het contract geeft u aan Belfius Bank de opdracht om de betalingsopdrachten voor uw rekeningen in het buitenland door middel van een MT101-bericht via het SWIFT-netwerk te versturen. U geeft de bank toestemming om eventuele aanpassingen aan te brengen om uw opdracht om te zetten in een MT101.

Een rekening openen bij een buitenlandse bank

Uw bedrijf of uw buitenlands filiaal opent een rekening bij een buitenlandse bank. Die bank wordt de uitvoerende bank van de MT101-betalingsopdrachten. De uitvoerende bank moet in staat zijn om SWIFT MT101-berichten te ontvangen en uit te voeren.

Hebt u nog geen rekening bij een buitenlandse bank? Dan opent u best een rekening bij één van de vaste samenwerkingspartners van Belfius Bank. Voor de uitwisseling van MT101-betalingsopdrachten sloten we immers samenwerkingsakkoorden met een aantal buitenlandse banken.

Hebt u al een rekening bij een buitenlandse bank? Dan zal Belfius Bank nagaan of die buitenlandse bank in staat is om uw MT101-betalingsopdrachten correct uit te voeren. Als dat zo is, zal Belfius Bank met de buitenlandse bank een akkoord sluiten. Omdat Belfius Bank steeds op zoek gaat naar nieuwe samenwerkingspartners, contacteert u best uw Corporate Banker voor de meest recente lijst van onze samenwerkingspartners.

Een akkoord tussen Belfius Bank en de uitvoerende bank

Belfius Bank sluit een bilateraal akkoord met de uitvoerende bank. Hierbij verklaart de uitvoerende bank zich akkoord om de MT101-berichten uit te voeren die verzonden zijn door Belfius Bank.

Een akkoord tussen de titularis van de rekening en de uitvoerende bank

Ten slotte sluit de titularis van de rekening bij de uitvoerende bank ook een akkoord met die bank. Hierbij verklaart de uitvoerende bank zich akkoord om uw opdrachten, die via het SWIFT-netwerk van Belfius Bank toekomen, uit te voeren. In deze overeenkomst staat ook vermeld hoe de opdrachten beveiligd moeten worden.