146730020

Rekeningen voor juridische beroepen

Contacteer uw Business Banking-specialist

Als notaris, advocaat of deurwaarder hebt u rekeningen nodig voor enerzijds het beheer van de financiën van uw eigen activiteit (studierekening) en voor anderzijds het beheer van de middelen die worden gestort ten gunste van klanten of derden (kwaliteitsrekeningen zoals rubriekrekeningen en derdenrekeningen).

De kabinetrekening, kantoorrekening of de studierekening

Rekeningen die in volle eigendom werden geopend door een notaris, een advocaat of een gerechtsdeurwaarder om de financiële kant van zijn professionele activiteit te beheren.
Zij mogen niet worden gebruikt voor het ontvangen van middelen van derden!

Kenmerken

De derdenrekening

Als notaris, advocaat of gerechtsdeurwaarder moet u de tegoeden van uw klanten of van derden beheren.
De derdenrekening is een rekening waarop tegoeden worden gestort die moeten worden overgeheveld naar klanten of naar derden (één enkele rekening van dit type volstaat, meer dan één rekening is toegelaten).

De derdenrekening is geen geïndividualiseerde rekening (geen specifieke rekening per dossier of per klant). De wet stelt dat de op derdenrekening ontvangen gelden zo vlug mogelijk aan de bestemmeling moeten doorgestort worden. Ingeval dit om gegronde redenen niet binnen de twee maanden na de ontvangst kan gebeuren, moeten ze op een rubriekrekening gestort worden. Dit is niet van toepassing voor bedragen die 2.500 euro niet te boven gaan.

Kenmerken

De rubriekrekening

Als notaris, advocaat of gerechtsdeurwaarder moet u de tegoeden van uw klanten beheren. De rubriekrekening, die wordt geopend per dossier of klant, dient voor het in ontvangst nemen van de geldmiddelen die binnenkomen ten gunste van klanten of derden. De rubriekrekening is een geïndividualiseerde rekening geopend met betrekking tot een bepaald dossier of voor een bepaalde cliënt.

Kenmerken

Aanvragen Aanvragen

Belfius Direct Net : de oplossing voor het online beheer van de specifieke rekeningen van de juridische beroepen.

Vraag nu Belfius Direct Net aan