Code Lei
Code Lei

 U hebt misschien een LEI-code nodig

 


Wat is een LEI-code?

 • De LEI (Legal Entity Identifier) bestaat uit 20 tekens en bevat gegevens over de rechtspersoon, zoals de geregistreerde bedrijfsnaam en het adres van de hoofdzetel. Met deze unieke, wereldwijd gebruikte code kan een rechtspersoon die actief is op de financiële markten snel worden geïdentificeerd.
 • De LEI staat borg voor transparantie en veiligheid tussen de verschillende financiële spelers. Het maakt de verrichtingen traceerbaar zodat elke transactie en mogelijk marktmisbruik gedetecteerd kunnen worden.
 • De LEI-code is een jaar geldig en moet telkens door de rechtspersoon worden verlengd.

 Voor wie is een LEI verplicht?

De LEI-code is verplicht voor alle vennootschappen of organisaties (nv, bv, vzw) met rechtspersoonlijkheid en zonder rechtspersoonlijkheid (zoals een maatschap) die transacties uitvoeren (aankopen/verkopen/transfers) in beursgenoteerde financiële instrumenten.Wat als u niet over een LEI beschikt?

Zonder LEI-code kan Belfius geen beurstransactie uitvoeren voor rekening van uw onderneming.

 


Hiervoor is een LEI nodig

U hebt een LEI-code nodig om transacties (aankopen, verkopen, transfers) van beursgenoteerde financiële instrumenten te doen.

 • Transacties in instrumenten die verhandeld worden op de Europese markt: aandelen, obligaties, staatsobligaties, staatsbons, schatkistpapier, warrants, trackers, beursgenoteerde fondsen, turbo’s, speeders, vastgoedcertificaten …
 • IPO's
 • Transacties in opties die verhandeld worden op een markt (geen bilateraal gesloten opties)Hiervoor is geen LEI nodig

 • Termijnrekeningen en deposito’s
 • Kasbons (alleen als ze niet worden verhandeld op de gereglementeerde markt, OTF, MFT) - commercial paper (primaire markt)
 • Deelbewijzen/rechten van deelneming in beveks die verhandeld worden buiten de beurs, zoals de aan- of verkoop van Candriam-beveks
 • Pensioenspaarrekeningen, beleggingsverzekeringen, termijnrekeningen, deposito’s
 • Warrants die worden aangekocht in het kader van een warrantsplan (employee benefits)
 • Obligaties uitgegeven door Belfius Financing Company tijdens de primaire uitgifteperiodeHoeveel kost dat?

Een LEI-code aanvragen is betalend.

 • 1e jaar: tussen 79 en 89 euro (excl. btw) + een aanvullende bijdrage van 17 à 19 euro voor de GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).
 • Vanaf het 2e jaar: tussen 49 en 59 euro (excl. btw).Hoe vraagt u uw LEI-code aan?

Stap 1: Vraag zo vlug mogelijk uw LEI aan via deze websites:


U kan controleren of uw entiteit een LEI-code heeft en of die nog geldig is via de website lei-lookup.com.

Stap 2: Zodra u beschikt over een geldige LEI, wordt die binnen een paar dagen naar ons verzonden, zo niet: neem contact met uw Business Banking-specialist.

Stap 3: Belfius vermeldt uw LEI-code in de verklaring over de financiële transactie, gericht aan de Belgische autoriteit van de financiële markten (FSMA). Dat doen we ten laatste op de werkdag volgend op de transactie. De FSMA geeft dit vervolgens door aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA).

Stap 4: Uw LEI is een jaar geldig. Enkele weken voor de vervaldatum van uw LEI-code ontvangt u een bericht van uw LEI-provider met het verzoek uw LEI bij te werken, inclusief eventuele instructies en kosten voor de vernieuwing van uw LEI.