Hoe beheert u uw ondernemingsrisico’s?

De gezondheid van uw onderneming hangt af van de prestaties en de kwaliteit van uw organisatie. En ook van hoe u uw risico’s beheert. Om in alle veiligheid te groeien als onderneming, anticipeert u best op gebeurtenissen die uw doelstellingen in de weg kunnen staan. Naast een efficiënt preventiebeleid horen ook de juiste verzekeringen.

Ga aan de slag en beheer uw risico’s!


Elke dag opnieuw geeft u het beste van zichzelf om uw omzet te verhogen, klanten te vinden, nieuw talent aan te trekken, te produceren volgens de planning… Naast al deze aspecten is het ook essentieel om na te denken over de mogelijke risico’s. Uw onderneming verdient dat!

Hoe begint u daaraan? Lijst eerst en vooral de gebeurtenissen op die uw groei kunnen vertragen of die uw onderneming in gevaar kunnen brengen. Die kunnen te maken hebben met belastingen, cashflow, IT, milieu of ze kunnen van commerciële aard zijn … Het goede nieuws is dat er oplossingen voor bestaan! Probeer in te schatten hoe groot de kans is dat ze zich voordoen en wat de mogelijke financiële impact kan zijn. Zo kan u zich beter voorbereiden. Laat u indien nodig ook bijstaan door een professional.

Stel uzelf de volgende vragen: heb ik enig idee van de risico’s waarmee mijn onderneming kan worden geconfronteerd? Wat zou er gebeuren als mijn belangrijkste klant naar de concurrentie overstapt? Hoe bereken ik de grootste risico’s? Welke maatregelen kan ik nemen om ze te vermijden? En zo verder.


Welke bescherming moet er komen?


Aan de hand van deze analyse kan u nagaan welke beschermingsmaatregelen prioritair zijn en welke pas daarna komen, eerder ‘nice to have’. Die bescherming kan de vorm aannemen van verzekeringsproducten, terwijl andere vormen van bescherming van veeleer logistieke, strategische of financiële aard kunnen zijn.

Aarzel dus niet om productie- of verkoopprocessen op papier te zetten, naaste familieleden of medewerkers in te lichten over belangrijke elementen, een beroep te doen op meerdere "vitale" leveranciers of onderaannemers om uw afhankelijkheid te beperken, een nauwkeurige administratie bij te houden, contracten regelmatig te herzien … Dat zijn de eerste vormen van bescherming die u kan voorzien met het oog op een optimale preventie.


Verzeker wat verzekerbaar is


Tal van risico’s kunnen worden geïdentificeerd en behandeld afhankelijk van uw activiteit, uw projecten en uw situatie. Veel zaken kunnen verzekerd worden tegen een redelijk verzekerd bedrag:
  • exploitatieverlies
  • een voorwerp dat schade kan veroorzaken en/of oplopen
  • een schuldvordering (bv. een factuur)
  • een financiële waarborg
  • aansprakelijkheid voor het bewaren van een voorwerp van een derde
  • aansprakelijkheid tussen personen onderling
  • schade die het gevolg is van het wegvallen van een persoon
  • en nog veel meer

Verzekeringspolissen kunnen op maat worden opgesteld. Vergeet niet de algemene voorwaarden van uw polissen te lezen. Hierin vindt u de voorwaarden voor een tegemoetkoming, de beperkingen en de gevallen van uitsluiting.

Zoals bijvoorbeeld de franchise. Dat is het deel van het risico dat u financieel voor eigen rekening neemt. Dat kan vast of variabel zijn. Kijk ook de voorziene indexering na: de premie kan van jaar tot jaar verschillen, afhankelijk van de schommelingen van bepaalde indexen. En ga na wat uitgesloten is, want verzekeringen dekken nu eenmaal niet alles.

Hier vindt u informatie over onze Business-verzekeringen


Tips:


Voorkomen is nog altijd beter dan genezen! Ook voor arbeidsongevallen, waar een aanzienlijk prijskaartje aan kan vasthangen. Zorg voor de beveiliging van uw onderneming door na te gaan waar de gevoelige plekken zitten, door de werkomstandigheden te verbeteren en u op de juiste manier te gedragen. En vergeet niet dat een verzekering u gemoedsrust en bescherming biedt.