Een nieuwe activiteit opstarten tijdens uw opzeg?

Uw arbeidsovereenkomst loopt binnenkort ten einde. U kan nu een nieuwe zelfstandige activiteit opstarten of uw bijberoep omzetten in een hoofdactiviteit. Binnen enkele weken bent u dan uw eigen fulltime baas, proficiat! Een statuutwijziging die misschien wat meer geduld vraagt. We leggen het allemaal even voor u uit ….

Uw rechten en plichten tijdens uw opzeg


Uw arbeidsovereenkomst eindigt in principe pas na het verstrijken van de opzeggingstermijn. Tijdens die opzegperiode blijven uw rechten en plichten ten aanzien van uw werkgever, zoals loyaliteit, respect en goede trouw, dus dezelfde.

Start daarom geen activiteit die zou concurreren met uw werkgever vóór het einde van uw opzeg. Die zou u namelijk een proces kunnen aandoen en u om een schadevergoeding vragen. Het is daarom beter uw vrije tijd te besteden aan het verder uitwerken van uw project!


Uw rechten en plichten op het ogenblik van de verbreking


Op het einde van uw arbeidsovereenkomst staat of valt uw ondernemingsplan met de vraag of er een concurrentiebeding in uw contract is opgenomen. Er zijn twee mogelijkheden:
  • uw arbeidsovereenkomst bevat geen concurrentiebeding: u kan in principe een gelijkaardige concurrerende activiteit opstarten.
  • uw arbeidsovereenkomst bevat wel een concurrentiebeding waarop uw (vroegere) werkgever zich kan beroepen: zolang die clausule geldig is, verbiedt de wet u een gelijkaardige concurrerende activiteit op te starten.

Manieren waarop uw arbeidsovereenkomst verbroken kan worden


Afhankelijk van de omstandigheden zijn verschillende scenario’s mogelijk bij het verbreken van uw contract:


Verbreking met opzeggingstermijn
  • u blijft uw prestaties volledig uitvoeren tijdens de lopende opzeggingstermijn.
  • in overleg met uw (voormalige) werkgever doet u uw opzegtermijn niet of slechts gedeeltelijk en bij ontslag ontvangt u ook het saldo van de geldende ontslagvergoeding.
Verbreking zonder opzeggingstermijn
  • uw arbeidsovereenkomst loopt meteen ten einde (en bij ontslag krijgt u bovendien een opzeggingsvergoeding uitbetaald).
  • uw arbeidsovereenkomst wordt in onderling overleg beëindigd, op een welbepaalde datum.

U bent in loondienst en u oefent een zelfstandige activiteit in bijberoep uit?


Dan verandert er niets voor u! Tijdens uw opzeg kan u na uw werkuren uw zelfstandige activiteit in bijberoep blijven uitoefenen, afhankelijk van de eventuele afspraken met uw (vroegere) werkgever.

Goed nieuws: u hebt tijdens uw opzeg ook recht op verlof om op zoek te gaan naar een nieuwe baan.


Bent u in loondienst en wil u zelfstandige in hoofdberoep worden?


Als u nog geen zelfstandige activiteit uitoefende naast uw arbeidsovereenkomst, dan kan u:
  • ofwel wachten tot het einde van uw opzegtermijn om uw zelfstandige activiteit te beginnen.
  • ofwel begint u er toch al aan tijdens uw opzeg, op voorwaarde dat dat organisatorisch mogelijk is en uw werkgever er geen bezwaar tegen heeft.