Een onderneming overnemen of franchisenemer worden, zegt u dat iets?

U hebt zin om het avontuur als ondernemer aan te gaan? Welkom in een boeiende wereld op maat van uw talent! Wist u trouwens dat u niet per se uw eigen onderneming moet oprichten om van start te gaan? U kan ook een bestaande onderneming overnemen of franchisenemer worden!

Hoewel die twee formules sterk van elkaar verschillen, bieden ze beide hetzelfde voordeel: u neemt een concept over dat zijn waarde bewezen heeft en maakt eventueel ook gebruik van een bestaande infrastructuur. U verhoogt daarmee uw slaagkansen!


Een onderneming overnemen


Als u een onderneming overneemt, neemt u ook de activiteit uit het verleden over en investeert u in de potentiële toekomstige ontwikkeling ervan. Eerder dan uw eigen zaak van nul te moeten opbouwen en de moeilijke periode van de eerste 2 tot 5 jaar te moeten overbruggen, geniet u dus het voordeel van een bestaande situatie.

Hebt u de onderneming van uw dromen op het oog? Zoek dan informatie over het verleden ervan. Zo vermijdt u misschien verborgen problemen. Neem gerust contact op met leveranciers, distributeurs, federaties, de boekhouder... en laat u goed omringen om na te gaan of de prijs die de verkoper vraagt wel terecht is.


Dan hebt u 2 mogelijkheden:

 • U neemt een handelsfonds over
  Dat bestaat uit de materiële (stock, vastgoed… ) en de immateriële goederen (klanten, commerciële naam, handelsnaam, naambekendheid, recht van handelshuurovereenkomst, knowhow…)
 • U neemt de deelbewijzen over van de vennootschap die de activiteit beheert
  In dat geval moet de beoogde onderneming de vorm hebben van een vennootschap en niet die van een natuurlijk persoon. Terwijl u zich bij de overname van een handelsfonds beperkt tot de hierboven aangehaalde goederen, is dat niet zo in het geval van een overname van deelbewijzen, waarbij u ook alle uitstaande vorderingen en ook... de schulden overneemt. Uw risico is dus veel groter in dit laatste geval.

In beide gevallen moet u nagaan of de naam, de reputatie en het klantenbestand een positieve waarde vertegenwoordigen, of de activiteit van de onderneming interessant blijft, of het vertrek van de verkopende eigenaar de waarde van de onderneming niet in het gedrang brengt, of de vergunningen geldig blijven, enz.

Tip: vergeet zeker het fiscaal certificaat niet

Ga na of er geen openstaande belastingschulden meer zijn en vraag het fiscaal certificaat op (dat is 1 maand geldig), dat bevestigt dat de verkoper geen belastingschulden meer heeft. Bij gebrek aan het certificaat zijn de belastingen hoofdelijk verschuldigd door de verkoper (overlater) en de koper (overnemer). Zijn er effectief belastingschulden, dan moeten die rechtstreeks betaald worden aan de belastingadministratie en niet aan de verkoper.

Stel een heel nauwkeurige overnameovereenkomst op, ongeacht de formule die u kiest.

Wil u een onderneming overnemen, maar weet u niet waar u moet beginnen? Lees hier over alle stappen die u moet zetten om met uw ondernemingsproject goed van start te gaan.

Franchisenemer worden


U kent zeer zeker de winkelketens van Exki, Heytens, Carrefour Market, Leonidas, Quick, Yves Rocher… Wist u dat de meeste van die zaken beheerd worden door franchisenemers?

Sinds vele jaren is franchising incontournable in tal van sectoren. Hoe kunnen we dat succes verklaren? Aan de ene kant omdat deze formule een snellere groei mogelijk maakt voor ondernemingen die een succesvol en origineel concept op de markt hebben gebracht (de franchisegever). En aan de andere kant geeft het verschillende ondernemers de kans om van start te gaan zonder echt grote risico’s te nemen (de franchisenemer). Als franchisenemer neemt u immers de bestaande knowhow over uit een netwerk en geniet u tegelijkertijd de permanente hulp van de franchisegever en de ervaring van de andere franchisenemers. U wint hiermee veel tijd!

Maar wat is dat eigenlijk, franchising?

Franchising is een systeem van samenwerking tussen twee ondernemingen die gebonden zijn door een contract waarbij de één aan de ander het recht geeft om tegen betaling in welbepaalde omstandigheden een merknaam of een commerciële formule te exploiteren die in handen is van de franchisegever en die de vorm aanneemt van een handelsnaam, en hem tegelijkertijd geregeld bijstand en diensten verleent ter bevordering van die uitbating.

De franchisenemer geniet tal van voordelen:

 • de reputatie van een groot merk
 • de ervaring van de franchisegever (op het vlak van boekhouding, verkoop, management en knowhow)
 • de exploitatie van producten die op punt staan
 • de marktstudies die werden uitgevoerd door de franchisegever

Daartegenover zijn er natuurlijk ook nadelen:

 • het verlies van een zekere onafhankelijkheid
 • de betaling van een instaprecht en een soms hoge periodieke retributie

Concreet komt het erop neer dat de ene franchising de andere niet is. De voorwaarden kunnen onderling bijzonder veel verschillen. Doe zeker navraag bij andere al gevestigde franchisenemers naar hun ervaring en indrukken.


Wil u beginnen als franchisenemer? Ontdek hier potentiële partners en de mogelijke formules