Vraag uw wettelijk pensioen aan

Het duurt soms wel even voor uw pensioendossier in orde is. Daarom kunt u er beter op tijd mee beginnen. U kunt uw pensioen ten vroegste 1 jaar vóór u effectief met pensioen gaat aanvragen.

Hoe gaat u te werk?

Dit zijn enkele regels die u voor ogen moet houden als u uw zelfstandigenpensioen aanvraagt.

Uw vragen

Hebt u vragen of problemen in verband met uw wettelijk pensioen? Richt u dan tot de Dienst Bemiddeling voor Pensioenen.