Uw wettelijk zelfstandigenpensioen

Onderstaande tabel biedt u een overzicht van de brutobedragen (in euro) van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan.

Uw wettelijk pensioen als zelfstandige

Hieronder vindt u een vergelijking van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan. Jaarbedragen minimumpensioen voor een volledige loopbaan.

Werknemers Gemengde loopbaan Zelfstandigen

Rustpensioen gezin

16.844,72 euro

15.152,89 euro

16.844,73 euro

Rustpensioen alleenstaande

13.480,03 euro

11.452,34 euro

12.731,29 euro

Overlevingspensioen

13.268,09 euro

11.452,34 euro

12.731,29 euro

Hoe kunt u uw wettelijk pensioen aanvullen?

U begint best van zodra u voor het eerst winst maakt. Dit vult u verder aan tijdens elke fase van uw professionele loopbaan.

Lees hier hoe u uw pensioen uw hele loopbaan lang opbouwt.