Berekening van uw pensioen

Hoe dichter u de pensioenleeftijd nadert, hoe preciezer de gegevens zijn waarop men zich baseert voor de berekening van uw wettelijk pensioen.

Raam het bedrag van uw pensioen

Als toekomstig gepensioneerde ontvangt u automatisch, vanaf de leeftijd van 55 jaar, een raming van uw pensioenrechten die reeds werden of nog zullen worden opgebouwd, alsook een overzicht van uw loopbaan. Deze raming kunt u ook op aanvraag krijgen.

Bereken het bedrag van uw wettelijk pensioen door een simulatie te maken via de portaalsite van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Wat bij een gemengde loopbaan?

U hebt het recht om binnen bepaalde limieten diverse pensioenen te cumuleren. De som van de diverse loopbanen mag evenwel niet hoger liggen dan een eenheid of de volledige loopbaan. Merk op dat in de meeste gevallen uw totaal pensioen niet evenveel bedraagt als de som van de pensioenen die overeenstemmen met uw activiteitsjaren in de diverse stelsels.

Bij een gemengde loopbaan wisselen de pensioeninstellingen informatie uit om uw pensioen te berekenen. Voor vragen over de cumulatieregels voor zelfstandige werknemers, kunt u terecht op de portaalsite van de dienst Sociale Zekerheid.

Hebt u uw wettelijk pensioen aangevuld?

U doet dit best tijdens elke fase van uw beroepsloopbaan. Toch is het nog niet te laat om uw spaartegoeden te optimaliseren.

Lees hier hoe u uw pensioen tijdens elke fase van uw loopbaan kunt opbouwen.