Een mooi vermogen opbouwen via uw onderneming? Dat kan!

Waarom een financieel traject?

Uw gepersonaliseerd kader ligt vast. Nu we een duidelijk en volledig beeld hebben van uw situatie en van uw doelstellingen, kunnen we de strategie bekijken voor uw beleggingen. Daarom stippelen we tijdens uw 1e check-up samen uw financieel traject uit. En vervolgens een jaarlijkse check-up om uw kader te verfijnen en om uw traject aan te passen als dat nodig is.

 1. Ontdek waarom u een financieel traject nodig hebt.

 2. Simuleer hoeveel u tijdens uw loopbaan bijeen moet sparen om uw financiële toekomst en die van uw gezin veilig te stellen.

 3. De balans opmaken tijdens de jaarlijkse check-up.

 4. Uw loopbaan, uw levensverwachting

 • Waarom hebt u een financieel traject nodig?

  Een financieel traject is een essentieel instrument om uw beleggingsstrategie uit te voeren.

  Daarmee beschikt u over een consequente gedragslijn die u uw hele leven lang zal helpen om uw doelstellingen te halen:

  1. Voldoende geld voor de financiering van de groei van uw activiteit en al uw huidige privéprojecten: een nieuwe bestelwagen, een reis naar de Bahama's, de renovatie van uw woning…

  2. Reserves voor uw toekomstige investeringen en voor uw financiële zekerheid.

 • Uw vermogen = uw financiële zekerheid

  Uw financiële zekerheid hangt natuurlijk af van een goed beheerd vermogen. Maar weet u hoeveel u tijdens uw hele loopbaan bijeen moet sparen om de financiële toekomst van uzelf en uw gezin veilig te stellen?

  Een voorbeeld:

  U bent vandaag 35 jaar. En u droomt ervan om te stoppen met werken op uw 55e. U hebt nog 20 jaar om 1,5 miljoen euro te sparen om comfortabel te kunnen leven met 4.000 euro/maand, en dat gedurende 30 jaar.

 • De balans opmaken tijdens de jaarlijkse check-up

  U zou graag een mooi vermogen voor later opbouwen, maar intussen uw plannen en dromen realiseren! Tijdens de jaarlijkse check-up maken we de balans op van uw situatie. En als het nodig is, dan kunnen we uw traject bijsturen!

  De punten die aan bod komen tijdens de jaarlijkse check-up:

  • de evolutie van uw gezinssituatie, uw beroep en uw vermogen
  • uw geplande projecten en investeringen
  • het toewijzen van de winsten van uw activiteit
  • het beleggen van uw cashoverschotten
  • het verder uitwerken van uw pensioenplan
  • een analyse en bijsturing/uitbreiding van uw beleggingsportefeuille
 • Hoe vroeger u begint met de opbouw van uw vermogen, hoe beter!

  Om efficiënt te werken aan uw financieel traject, moet u rekening houden met 2 belangrijke parameters:

  1. Zowel in zaken als bij de vermogensontwikkeling geldt de regel: hoe vlugger u begint, hoe beter! Volgens onze experts is de investeringsinspanning voor hetzelfde kapitaal op 55 jaar vier keer kleiner als men eraan begint op 35 jaar dan wanneer men begint op de leeftijd van 45.

  2. Onze levensverwachting blijft maar toenemen. Zij bedraagt momenteel 79 jaar voor mannen en 85 jaar voor vrouwen. Als u wil stoppen met werken op uw 55e, dan hebt u dus nog 25 tot 30 jaar te leven.

Hoe uw financieel traject uitstippelen