De nieuwe vennootschapswetgeving

Wat moet u weten?

We zetten graag enkele belangrijke zaken voor u op een rij.

 

 

Ik ben zelfstandige

Is het interessant voor mij om over te schakelen naar een vennootschap? Zo ja, onder welke ondernemingsvorm? En wat met mijn eigen inbreng, de solvabiliteitstoets, enz.?

Ik ben eigenaar van een vennootschap

Moet ik iets doen? En kan mijn vennootschap onder haar huidige vorm blijven bestaan?

Ik ben zaakvoerder van een vennootschap

Beperkt de nieuwe wetgeving mijn aansprakelijkheid?

Ik wil geld uit mijn onderneming halen

Zijn de regels hiervoor nog dezelfde?

Ik wil mijn familiebedrijf overdragen

Is hetzelfde verlaagde tarief nog van toepassing?

Hebt u vragen of wil u meer info?

Maak gerust een afspraak met uw financieel adviseur. Hij maakt graag tijd voor u vrij.

Maak een afspraak