Schade door het noodweer?

Meest gestelde vragen ten gevolge van het noodweer

 • Welke dekkingen geniet ik bij mijn brandverzekering?

  De schade aan uw gebouw, de inhoud en de goederen zijn gedekt als deze vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden van uw contract.

  Ik sloot een brandverzekering Optima af… én de bijzondere voorwaarden vermelden:

  • Gebouw - de schade aan het gebouw is gedekt, na aftrek van de franchise, en dit voor de wederopbouwwaarde/waarde van de herstelkosten;
  • Inhoud - de schade aan de inhoud is gedekt, na aftrek van de franchise, in werkelijke waarde, rekening houdend met de verouderde staat van de beschadigde goederen;
  • Goederen - de schade aan de goederen is gedekt, in aankoopwaarde, na aftrek van de franchise;
  • Assistance – als u deze waarborg afsloot helpt Belfius Assistance u bij het voorkomen van verdere schade of wanneer het woongedeelte van uw verzekerd gebouw niet meer toegankelijk is.

  De franchise wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het bedrag is afhankelijk van uw keuze bij het afsluiten van uw polis. Er wordt slechts één franchise toegepast per contract en per schadegeval, ook als zowel het gebouw, de inhoud en de goederen beschadigd zijn.

  Ik sloot een brandverzekering Belfius Business Fire af… én de bijzondere voorwaarden vermelden:

  • Gebouw - de schade aan het gebouw is gedekt, na aftrek van de franchise, en dit voor de wederopbouwwaarde/waarde van de herstelkosten;
  • Inhoud - de schade aan de inhoud is gedekt, na aftrek van de franchise, in nieuwwaarde;
  • Assistance – als u deze waarborg afsloot helpt Belfius Assistance u bij het voorkomen van verdere schade of wanneer het woongedeelte van uw verzekerd gebouw niet meer toegankelijk is.

  De franchise wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het bedrag is afhankelijk van uw keuze bij het afsluiten van uw polis. Er wordt slechts één franchise toegepast per contract en per schadegeval, ook als zowel het gebouw, de inhoud, als de goederen beschadigd zijn.

 • Welke dekkingen geniet ik bij andere waarborgen/verzekeringen?

  Ik sloot een waarborg Economische werkloosheid en/of Bedrijfsverlies af

  De waarborgen zijn niet van toepassing na een overstroming.

  Ik sloot een verzekering @rtronic en Machinebreuk af

  U geniet een terugbetaling van de schade aan de gedekte elektronische toestellen en machines. Het terugbetalingsbedrag is afhankelijk uw specifieke situatie (bv. het type en de ouderdom van het verzekerde materiaal).

 • Welke dekking geniet ik voor mijn wagen?

  • Ik sloot een Belfius Business Car - Mini Omnium af:
   • de sleep- en herstelkosten van uw geparkeerd voertuig zijn gedekt
  • Ik sloot een Belfius Business Car – Omnium af:
   • de sleep – en herstelkosten zijn altijd gedekt
  • Ik sloot de optie bijstandsverzekering Belfius Assistance af:
   • de sleepkosten zijn gedekt, ook als u geen (Mini) Omnium hebt
  • Ik sloot enkel de Burgerlijke Aansprakelijkheid af:
   • er is geen dekking. Alleen de bijstand na een verkeersongeval is gedekt, niet na een situatie van overmacht zoals een overstroming.
 • Op welke bijstand kan ik rekenen binnen mijn brandverzekering?

  Als u de optionele waarborg Assistance afsloot, kan u Belfius Assistance contacteren op 02 286 70 00 voor huisvestiging, beveiliging (bv. zekeringkasten, opstarten centrale verwarming), schoonmaak, opruiming, installatie van drogers in gebouwen, ... op voorwaarde dat het water al is weggetrokken.

 • Ik ben in het buitenland. Kan ik een repatriëring aanvragen zodat ik de schade kan vaststellen en de beveiligingsmaatregelen kan nemen?

  U sloot de optionele waarborg Assistance af of u beschikt over een Mastercard Platinum/Private/World Elite? Dan is de repatriëring van één persoon gedekt. Bel Belfius Assistance op 02 286 70 00 om deze te regelen.

 • Wat moet ik doen als (een deel van) het gebouw nog overstroomd is?

  Belfius Assistance is jammer genoeg niet uitgerust om water weg te pompen. Bel de dienst Brand op het noodnummer 1722 of doe een aanvraag via www.1722.be. De brandweer kan uiteraard niet overal tegelijk zijn.

 • Welke acties kan ik ondernemen voor de schoonmaak van het verzekerde goed?

  De schoonmaak van de getroffen gebouwen is gedekt door uw brandpolis, en dit zowel voor fysieke als voor financiële bijstand. Als u de optionele waarborg Assistance afsloot, staan Belfius Assistance (02 286 70 00) en 12 grote gespecialiseerde ondernemingen klaar om u te hulp te komen.

  U kan het gebouw ook zelf opruimen of schoonmaken (bv. de kelder leegmaken). U voegt dan het aantal werkuren toe aan het aangifteformulier of schadedossier. U geniet een financiële compensatie op basis van een uurtarief.

  Let op: uw brandverzekering (Optima of Belfius Business Fire) dekt een ongeval tijdens die schoonmaak en opruimingswerken niet.

 • Een persoon die me bij het schoonmaken/opruimen helpt, is gewond. Welke dekkingen geniet hij?

  Er zijn meerdere situaties mogelijk:

  • de gewonde persoon werkt voor een gespecialiseerde firma die het gebouw schoonmaakt of opruimt: in dat geval is hij gedekt door de verzekering Arbeidsongevallen die zijn werkgever heeft afgesloten;
  • de gewonde persoon is een van uw werknemers. In dat geval gaat het om een ongeval tijdens een opdracht van de werkgever en treedt uw arbeidsongevallenverzekering in werking. Dit is ook het geval als de werknemer in uw opdracht helpt bij het schoonmaken of opruimen van een ander gebouw, zoals een ander bedrijf in de buurt.
  • de gewonde persoon is een vrijwilliger/buur/werknemer van een ander bedrijf. In dat geval is de persoon niet gedekt door uw brand-, aansprakelijkheids- of arbeidsongevallenverzekering. Hij moet contact opnemen met zijn eigen verzekeraar en navragen of hij gedekt is voor ongevallen (privé of werk);
  • u bent de gewonde persoon zelf (zelfstandige of bedrijfsleider). In dat geval bent u niet gedekt door de verplichte arbeidsongevallenverzekering. U kan wel gedekt zijn door een individuele verzekering lichamelijke ongevallen 24/24. En dit zowel voor het opruimen/schoonmaken van uw eigen bedrijf als van een bedrijf in de buurt.
 • Hoe snel gaat Belfius over tot een expertise?

  We hebben experts aangesteld voor elke regio en doen er alles aan om de expertises zo snel mogelijk te laten plaatsvinden, rekening houdend met het uitzonderlijke karakter van de ramp en de omvang van de schade.

  Is de zone waar het gebouw zich bevindt overstroomd? Dan wordt er een expert aangesteld zodra het dossier geopend is, maar zal hij pas ter plaatse komen nadat het waterpeil gezakt is.

 • Hoe kan ik een dossier prioritair laten behandelen?

  We zijn ons ervan bewust dat uw oproep dringend is. Om het beheer van een dossier te versnellen, raden we aan een zo gedetailleerd mogelijke aangifte in te dienen.

  Denk eraan aan te geven welke delen van het gebouw beschadigd zijn en neem gedetailleerde foto's. Bewaar die foto’s ook, om ze later voor te kunnen leggen.

 • Kan ik een dringende herstelling aanvragen: elektricien, loodgieter... ?

  Als u de optionele waarborg Assistance afsloot, kan u contact opnemen met Belfius Assistance om uw gebouw te laten beveiligen of verdere schade te beperken of te voorkomen.

  Kan Belfius Assistance niet tussenkomen, dan mag u dringende herstellingen verrichten zonder akkoord van Belfius. Maar op voorwaarde dat u gedetailleerde foto's van de toestand neemt die u ook bewaart om later bij de schadebepaling voor te kunnen leggen.

 • Mag ik al bestekken opvragen?

  U mag al bestekken opvragen om zo een schatting van de herstelkost te krijgen. We raden u wel aan nog geen opdracht te geven om de werken uit te voeren tot u van ons een definitief akkoord ontvangt. Zo vermijdt u dat bij een eventuele expertise een schadevaststelling onmogelijk wordt.

 • Door de overstromingen is het gebouw niet langer stabiel. Wat voorziet mijn brandverzekering (Optima of Belfius Business Fire)?

  Omvat het gebouw ook een woongedeelte dat niet langer bewoonbaar is, dan kan u tijdelijk onderdak vragen als u over de optionele waarborg Assistance beschikt. Bel in dat geval Belfius Assistance op 02 286 70 00, die onderdak zullen regelen. De duur ervan werd verlengd van 3 tot 7 dagen en herzien volgens uw situatie.

  Bij een instorting of instabiliteit van het gebouw, wordt een expert aangesteld om de schade ter plaatse te vast te stellen. Hij zal de mogelijke volgende stappen met u bespreken: een schoonmaakfirma, een tijdelijk onderkomen, hogere voorschotten, ...

  Voor puur professionele lokalen voorziet uw brandverzekering geen tijdelijke werkplaats.

 • Het gebouw omvat ook mijn woning die niet meer toegankelijk of bruikbaar is. Wat nu?

  Als u de optionele waarborg Assistance afsloot, kan u contact opnemen met Belfius Assistance op 02 286 70 00 om een tijdelijk onderdak te organiseren. De duur ervan werd verlengd van 3 tot 7 dagen en wordt herzien volgens uw situatie.

 • Wat als mijn professionele lokalen door de overstromingen onbruikbaar zijn?

  Voor puur professionele lokalen voorzien de verzekeringscontracten Optima en Belfius Business Fire niet in een vervanging.

 • Mag ik beschadigd(e) meubels, materiaal en goederen naar het containerpark brengen of in een container gooien?

  De beschadigde voorwerpen, goederen en inhoud (ook elektrische toestellen) mag u weggegooien, op voorwaarde dat u eerst gedetailleerde foto’s neemt om de schade te kunnen vaststellen.

  U moet die foto's bewaren om ze later in geval van expertise voor te leggen. Bewaar ze voor het bezoek van de expert of voor het geval de schadediensten erom vragen. Mail ze niet door.

  Sloot u een verzekering @rtronic en Machinebreuk af? Machines en werktuigen die hierin gedekt zijn, houdt u wel best bij tot het moment van de expertise, om een correcte evaluatie van de schade en een optimale afwikkeling van uw dossier te garanderen.

 • Uw facturen zijn zoekgeraakt tijdens de overstroming?

  We begrijpen dat niet alle facturen beschikbaar zijn. Uw schade zal worden geëvalueerd door een expert op basis van de foto's en van de aangiftes.

 • Kan ik psychologische bijstand krijgen in deze moeilijke momenten?

  We hebben alle begrip voor het traumatische effect dat een dergelijke situatie kan hebben. Als u nood hebt aan psychologische hulp, gelieve dat aan te duiden in de schadeaangifte. We zorgen voor de rest en zullen contact met u opnemen.

  In normale omstandigheden voorziet de waarborg Assistance bij een Optima-polis deze dekking niet. We hebben echter beslist dat u ook dan hiervan kan genieten en zullen dezelfde regels toepassen als in kader van de app-normale woonverzekering.

 • Kan ik een voorschot genieten om mijn beroepsactiviteit te kunnen herstarten?

  In de meeste gevallen zal u een voorschot worden gestort zodat u een snelle herstart kan maken. Het bedrag is afhankelijk van uw specifieke situatie.

 • Wat als ik een deel van de geleden schade niet hebt aangegeven in mijn eerste aangifte?

  We begrijpen dat het moeilijk is om alle schade en verliezen in een dergelijke situatie te schatten en te inventariseren. U mag dan ook altijd aanvullende aangiftes doen.