Hoe mijn pensioen concreet opbouwen ?

Vermogen opbouwen

De eerste concrete maatregel die u kunt nemen van bij uw eerste bezoldiging, is starten met pensioensparen, het meest evidente en het eenvoudigste instrument om op regelmatige basis een vermogen op te bouwen.

De fiscus staat u toe elk jaar een deel van uw bedrijfswinst in uw privévermogen te stoppen om uw pensioenkapitaal op te bouwen: eerst in een Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ), vervolgens in een Individuele Pensioentoezegging (IPT), een formule die enkel voor ondernemingen is weggelegd.

Zo legt u een kapitaal aan voor later, en bovendien haalt u er elk jaar een aanzienlijk fiscaal voordeel uit. Uw onderneming ook, meer bepaald in het kader van een IPT. U wint dus over de hele lijn.

Probeer altijd de belastingaftrekken te maximaliseren, rekening houdend met de "80 %-regel" (de wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen mogen samen niet hoger zijn dan 80 % van de eerste bruto jaarbezoldiging en moeten worden berekend op de normale duur van de beroepsactiviteit).

U bent niet altijd zelfstandige of bedrijfsleider geweest?

U kunt uw contract laten aanpassen zodat uw volledige loopbaan in aanmerking komt ("back service"). Wij helpen u dan het bedrag berekenen dat u nog kunt storten om de activiteitsjaren waarbij u niet had ingetekend op de IPT, ook in aanmerking te laten komen. Dankzij deze service kunt u uw bedrijfswinst gemakkelijk versassen naar uw privévermogen. 

Uw Relatiebeheerder Business geeft u graag meer uitleg over de modaliteiten.