Hoe concreet beleggen?

Finance growth

Om te weten hoeveel u best belegt, gaat u eerst langs bij uw boekhouder. Hij kan op basis van de balans van uw bedrijf precies berekenen welk deel van de winst in de onderneming moet blijven en welk deel u in het privéluik kunt gebruiken (bezoldiging).

Het deel van de winst dat in de onderneming blijft

Methode: uw boekhouder bepaalt samen met u: 

 • hoeveel u aan de groei van uw zaak moet besteden;
 • welk vervangkapitaal u nodig hebt;
 • welke financiële reserves noodzakelijk zijn voor uw toekomstige projecten.

Daarna kunnen wij u helpen dat kapitaal te optimaliseren, om uw zaak te doen groeien. We kunnen u helpen uw doelstellingen op korte, middellange en lange termijn te bereiken en … winst te maken!

Als u het liquiditeitsoverschot van uw zaak graag zou beleggen maar te weinig tijd of onvoldoende kennis van de financiële markten hebt om uw vermogen zelf te beheren, dan kunt u dat beheer aan ons toevertrouwen.

Middelen: Belfius Business Banking stelt u een waaier aan oplossingen voor:

 • klassieke beleggingen (spaar- of termijnrekeningen ...);
 • specifieke formules: twee soorten beheersmandaten (link naar de producten) die uitsluitend voor bedrijven bestemd zijn en rekening houden met uw beleggingsstrategie, vanuit een benadering op maat en dankzij een innoverend en gediversifieerd beheer.

Goed om te weten

 • Laat uw zaak floreren; ze zal u een substantiële winst opleveren wanneer u ze overlaat/doorverkoopt.
 • Denk eraan dat de aanpassing van de commerciële, logistieke en productiegebonden structuur aan de nieuwe grootte van uw zaak investeringen zal vereisen.
 • Bedenk dat u bedrijfskapitaal zult nodig hebben om de periode tussen de betaling van uw aankopen (grondstoffen, materiaal, koopwaar …) en de inning van uw inkomsten uit uw activiteit te overbruggen.
 • Ga bij uw boekhouder langs voor de beste oplossing om een deel van de winst om te zetten in privévermogen (bezoldiging, dividend, tantièmes …).
 • Analyseer samen met hem de impact van de notionele interestaftrek en van de verminderde aanslagvoet.

Het deel van de winst dat u in uw privévermogen stopt

Methode: afhankelijk van uw doelstellingen, uw behoeften en uw financiële strategie kunt u met de hulp van uw Business Banking-specialist bepalen:

 • hoeveel u elke maand wenst te beleggen;
 • wat uw persoonlijke tegoeden u kunnen opbrengen;
 • of u gaat beleggen in vastgoed, een tweede verblijf, een grotere gezinswoning …;
 • welke ervaring en kennis noodzakelijk zijn om zelf uw vermogen te kunnen beheren;
 • of u het beheer van uw portefeuille aan ons wil toevertrouwen, zodat u meer tijd kunt besteden aan uw klanten … en aan uw winst. 

Middelen: voor uw privébeleggingen kan uw relatiebeheerder Business u gediversifieerde beleggingsformules voorstellen, altijd rekening houdend met uw beleggingsstrategie. Hij trekt graag tijd uit om u in contact te brengen met specialisten die een vermogensplan op maat uittekenen en hij kan u laten kennismaken met diverse vermogensbeheerformules.

U hebt uw zaak verkocht?

Dat heeft u een substantiële winst opgeleverd. De vraag is nu: hoe gaat u die winst optimaal beheren/beleggen? Zult u dat zelf doen ? Of in samenwerking met een van onze deskundigen (hij volgt de markten, houdt uw vervaldagen in het oog, informeert u over aan- of verkoopopportuniteiten …).

c) Een scala van formules voor privé- en professionele beleggingen

Naast een compleet gamma beleggingsproducten zult u elke maand op de hoogte worden gebracht van ons aanbod, dat een weergave is van de evolutie van de markten. U kunt opteren voor beleggingen op korte, middellange of lange termijn. Samen maken we een selectie van producten en formules, waarbij we rekening houden met uw risicotolerantie en uw doelen, en altijd streven naar een optimale spreiding.