Is het al dan niet opportuun om een vennootschap op te richten?

De voor- en nadelen van een vennootschap

Uw onderneming groeit volop en u wilt uw activiteiten diversifiëren of samenwerken met andere personen. Dan is de overstap naar een rechtsvorm die beter is aangepast aan de activiteiten, structuur en omstandigheden van uw onderneming een goede beslissing. Richt u een vennootschap op, dan geniet u een aantal voordelen en wordt u geloofwaardiger bij banken, klanten en leveranciers.

Ontdek de voor- en nadelen

Analyseer of een vennootschap interessant is voor u

Gebruik onze online diagnosetool en krijg een inschatting of de overstap naar een vennootschap al dan niet opportuun is voor u.

Maak een analyse

Ontdek onze dossiers:

  • Liquiditeitsbeheer
  • Fiscaliteit