Gedragscodes

Febelfin

Deze gedragscode is een initiatief van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. Door deze code te ondertekenen, verbindt Belfius Bank zich ertoe dat zij in haar dagelijks handelen met u trouw zal blijven aan de waarden die de sector vooropzet.

Meer informatie vindt u op www.goedebankrelatie.be

BeCommerce

Belfius respecteert de Gedragscode van BeCommerce, de Belgische vereniging van de bedrijven actief in verkoop op afstand, via het internet, en dus in alle vormen van e-commerce. Met deze code wil BeCommerce een betrouwbare en veilige manier van online winkelen bieden aan de consumenten.

Lees meer op de site van BeCommerce

Belfius Bank en de wapensector

De wapensector kan bijdragen tot de veiligheid en de verdediging van de bevolking. Daarom beschouwt Belfius Bank deze sector niet als te mijden, maar gelet op de context maakt deze binnen Belfius Bank wel het voorwerp uit van doorgedreven waakzaamheid en bijzondere procedures.

Toepassingsgebied

De bank maakt een onderscheid tussen 'Antipersoonsmijnen, submunitie en inerte munitie ...' die een aparte categorie vormen omwille van de specifieke wetgeving en de 'Andere wapens' waarvoor regels werden uitgewerkt in verband met project- en ondernemingsfinanciering. Daarnaast bestaat er ook een verbod inzake participaties en duurzame beleggingsfondsen.

Categorie "Andere wapens"

Projectfinanciering

Projectfinanciering is verboden indien ze betrekking heeft op:

 • activa met het oog op offensieve en defensieve interventie
 • activa met als doel onderzoek, ontwikkeling en productie van offensieve en defensieve activa

Het blijft wel mogelijk om projecten te financieren die betrekking hebben op producten voor:

 • detectie en communicatie
 • logistieke ondersteuning en humane interventies
 • preventie en vorming

Ondernemingsfinanciering

De financiering van leningen en thesaurielijnen is verboden:

 • aan ondernemingen wanneer meer dan 50 % van hun omzet voortkomt uit de productie van wapens of ermee gerelateerde activa of activiteiten:
  • met het oog op offensieve en defensieve interventie
  • met als doel onderzoek, ontwikkeling en productie van offensieve en defensieve activa
 • aan ondernemingen en bij uitbreiding het moederbedrijf, die hun zetel in een niet-EU- of niet-GAFI-land hebben en dit voor alles.

Antipersoonsmijnen, submunitie, inerte munitie en bepantsering met verarmd of elk ander industrieel uranium

Antipersoonsmijnen en/of submunitie

Belfius Bank respecteert strikt de bepalingen van de wet van 20 maart 2007 die een verbod instelt op de financiering van - Belgische of buitenlandse - ondernemingen die tussenkomen in de vervaardiging, het gebruik van antipersoonsmijnen en/of submunitie, hun voornaamste aandeelhouders en de instellingen voor collectieve beleggingen die financiële instrumenten houden van die ondernemingen of hun meerderheidsaandeelhouder.

Inerte munitie, verarmd uranium of industrieel uranium

De wet van 16 juli 2009 breidt bovenvermeld verbod integraal uit tot inerte munitie en bepantsering met verarmd uranium of elk ander industrieel uranium. Ook dit wordt door Belfius Bank strikt nageleefd.

Participaties en duurzame beleggingsfondsen

Belfius Bank houdt geen participaties aan in de wapen- en defensiesector. Indirecte investering via duurzame beleggingsfondsen is eveneens verboden. Dit verbod geldt niet voor beleggingsinstellingen waarvan het beleggingsbeleid, overeenkomstig hun statuten of beheersreglement, tot doel heeft de samenstelling te volgen van een welbepaalde aandelen- of obligatie-index.