29 april 2024

29 april 2024

Maud-Reinalter

Maud Reinalter
Chief Investment Officer
Belfius Asset Management


Een week in het groen voor aandelenmarkten, maar meer onzekerheid voor overheidsobligaties


Afgelopen week werd gekenmerkt door veel macro- en micro-economische publicaties, waaronder de resultaten van enkele Amerikaanse tech-giganten en de groeicijfers in de Verenigde Staten. Gedurende de hele week gaf de Amerikaanse overheid het equivalent van 180 miljard dollar aan obligaties uit op de markt, een zeer groot volume. Men kon zich afvragen of de markt in staat zou zijn om dit volume te absorberen en wat voor impact dit zou hebben op de rentetarieven. Over het algemeen waren de uitgiften van kortlopende obligaties (2 jaar) zeer succesvol, aangezien waarnemers de vraag naar deze obligaties als "zeer sterk" beschreven. Het uiteindelijke tarief was ongeveer 4,9%, wat aantrekkelijk blijft in de huidige context. Later op woensdag werden ook obligaties met een looptijd van 5 jaar uitgegeven en het volume van 70 miljard dollar werd ook zonder problemen opgenomen met een tarief van 4,65%. Op donderdag werden uiteindelijk 44 miljard dollar aan obligaties met een looptijd van 7 jaar uitgegeven.

Deze verschillende obligatie-uitgiftes verklaren deels de opwaartse druk die we vorige week op de rentetarieven hebben gezien. Dit laat ook zien dat investeerders sterk gehecht blijven aan kortlopende obligaties. Hoewel de coupons aantrekkelijk zijn, zijn we ervan overtuigd dat het verhogen van de gemiddelde looptijd van obligaties in een portefeuille in de huidige context een goede zaak is. Centrale banken zullen immers zeer waarschijnlijk uiteindelijk hun beleidsrente verlagen, wat gevolgen zal hebben voor de markten. Daarom is het opportuun om vandaag een tarief vast te leggen voor een langere periode, zelfs als de aangeboden coupon iets lager is dan bij korte obligaties.

Aan de andere kant heeft Duitsland ook 11 miljard euro aan obligaties met een looptijd van 2 jaar uitgegeven, met een vraag die meer dan 2 keer groter was dan het aanbod, met een tarief van 2,90%.


Amerikaanse giganten op de voorgrond


Aan de aandelenzijde hebben grote Amerikaanse bedrijven onzekerheid op de markten gecreëerd. Kortom, Meta verraste door zijn nettowinst op jaarbasis in het eerste kwartaal te verdubbelen, beter dan verwacht. Niettemin heeft de grotere dan verwachte investering in kunstmatige intelligentie de markt afgekoeld, waardoor het aandeel in het midden van de week meer dan 10% verloor.

Alphabet verraste ook door meer dan 23 miljard dollar winst te maken en dit keer goed nieuws aan te kondigen: het betalen van een dividend aan zijn aandeelhouders. Dit was genoeg om het aandeel met 12% te laten stijgen tijdens de handelsuren op donderdag. Hetzelfde geldt voor Microsoft, dat ook verraste en 4% steeg na de aankondiging van de winstresultaten.

Deze bedrijfspublicaties hebben ervoor gezorgd dat de week positief is afgesloten, één dag nadat de groei- en inflatiecijfers van de Verenigde Staten beleggers hadden afgeschrikt. De gepubliceerde gegevens toonden donderdag namelijk aan dat de eerste schattingen van de groei in het eerste kwartaal in de Verenigde Staten lager waren dan verwacht. Tegelijkertijd liet de inflatie, vertegenwoordigd door de ‘core personal consumption expenditure (een inflatiemaatstaf die door de FED wordt bekeken), geen teken van afname zien. Een combinatie van lage groei en hoge inflatie die niet in goede aarde viel. Het optimisme nam daarna weer de overhand...Tabel


Bronnen: Bloomberg©, Refinitiv.


Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten.

#Markten #Groei #Inflatie

De meest recente update van de VS-economie op donderdag stuurde de aandelen- en de obligatiemarkten lager. Twee cijfers waren erg ontgoochelend, nl. een tragere groei en een hardnekkiger dan verwachte inflatie in de VS. Het reële bbp van de VS (na inflatie) groeide met 1,6% tijdens het eerste kwartaal volgens het Amerikaans ministerie van Handel.

Evolutie van het reëel bp van de VS op kwartaalbasis (na inflatie) tijdens de voorbije 5 jaar

Grafiek

Bron: Bloomberg©.

Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten.

#LangerHoger #Inflatie

De favoriete inflatiegraadmeter van de Fed (PCE) veerde op kwartaalbasis fors op. De inflatie steeg van 2% eind 2023 tot 3,7% in Q1 2024. Deze fikse stijging dreef de Amerikaanse en internationale rentes de hoogte in en veroorzaakte een wereldwijde uitverkoop van obligaties. De rente steeg tevens door een grote obligatie-uitgifte van de Amerikaanse overheid. Als reactie stelden de beleggers hun verwachtingen van mogelijke renteverlagingen door de Fed bij tot slechts één verlaging in 2024.

Evolutie van de inflatiemaatstaf van de Individuele consumentenbestedingen: q-o-q versus y-o-y

Grafiek

Bron: Bloomberg©.

Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten.

#ECB #Beleid #Momentum

Fabio Panetta, de baas van de Italiaanse centrale bank, zei donderdag in een toespraak dat als de Fed de rente langer hoog zal houden dan geanticipeerd, dit de kans verhoogd dat de ECB een renverlaging zal moeten doorvoeren, veeleer dan deze uitstellen. Zodoende kan de ECB voorkomen dat de leningskosten in de eurozone te fel gaan stijgen in het zog van de Amerikaanse rentestijging.

Evolutie van de beleidsrente van de ECB & inflatie in de eurozone

Grafiek

Bron: Bloomberg©.

Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten.

#Euro #Momentum #Prognose

Het positieve momentum voor de Europese aandelen verbaasde onlangs enkele analisten. Maar het gedrag van de Europese markten doet denken aan de zachte landing halfweg de jaren 90 van vorige eeuw. Toen werd het momentum aangestuurd door dezelfde onderliggende redenen als nu: hoop op renteverlagingen in de toekomst, betere economische data en een toenemend ondernemersvertrouwen met een opwaartse winstherziening.

De voorbije paar weken hebben we het gewicht van Europese aandelen opgevoerd in onze portefeuille.

Evolutie van de MSCI Europe tijdens de voorbije 5 jaar (naar 100)

Grafiek

Bron: Bloomberg©.

Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten.

#Japan #Inflatie #Beleid

Een van de in het oog springende gevolgen van de meer agressieve houding van de Federal Reserve is dat beleggers er nu meer van uitgaan dat de Japanse centrale bank haar rentevoeten zal moeten gaan optrekken. De yen is de voorbije weken fors gedaald (USD gestegen), wat de inflatie heeft aangevuurd en de centrale bank onder druk heeft gezet om haar beleid te verstrakken en zo de munt te ondersteunen.

We blijven neutraal voor Japan.

Evolutie van de yen/dollar-wisselkoers

Grafiek

Bron: Bloomberg©.

Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten.

#Google #Groei #Technologie

Google’s moederbedrijf Alphabet boekte uitstekende resultaten in Q1 2024. De kwartaalwinst steeg met 57%, de onderneming maakte haar eerste cashdividend ooit bekend en de inkomsten stegen met 15%. De winsten kregen een boost dankzij reclame-inkomsten en AI.

We kochten Alphabet enkele maanden geleden omdat we het interessant gewaardeerd vonden.

Evolutie van de aandelenprijs van Alphabet

Grafiek

Bron: Bloomberg©.

Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten.

Onze convicties (d.d. 29/04/2024)


Tabel


Tabel

Wat mogen we volgende week verwachten?


Tabel


Tabel


DISCLAIMER


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Asset Management, geeft de visie van Belfius Asset Management op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw Private Banker of Wealth Manager. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.

De vermelde ondernemingen dienen enkel ter illustratie en vormen geen aankoopaanbeveling.

Let op: rendementen uit het verleden, simulaties van rendementen uit het verleden en de voorspelde toekomstige rendementen van een financieel instrument, een financiële index, een strategie of een beleggingsdienst, zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige rendementen. Brutorendementen kunnen worden beïnvloed door provisielonen, kosten en andere lasten. Rendementen die uitgedrukt zijn in een andere munt dan die van de woonstaat van de belegger, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, die de meerwaarden positief of negatief kunnen beïnvloeden.