Red background

DE VISIE VAN
BELFIUS ASSET MANAGEMENT
OP DE FINANCIELE MARKTEN


April 2024

Red background

DE VISIE VAN
BELFIUS ASSET MANAGEMENT
OP DE FINANCIELE MARKTEN


April 2024

1. Gebeurtenissen van maart

De centrale banken op weg naar renteverlagingen in 2024

Gedurende de hele maand maart hebben de grote westerse centrale banken positieve communicatie gevoerd of actie ondernomen ten gunste van renteverlagingen in de komende maanden. Deze positie werd mogelijk gemaakt door bemoedigende inflatiecijfers, maar ook door de laatste gegevens over werkgelegenheid, die gunstig zijn voor een toekomstige vertraging van de inflatie. Zo hebben de Europese Centrale Bank en de FED hun discours gericht op een eerste renteverlaging in juni 2024, terwijl de Zwitserse Nationale Bank heeft besloten om haar belangrijkste rentetarief met 25 basispunten te verlagen vanaf deze maand maart.

De aandelenmarkten hebben nieuwe historische hoogtepunten bereikt

Deze positieve aankondigingen met betrekking tot het beleid van centrale banken hebben de aandelenmarkten wereldwijd aangemoedigd om nieuwe historische hoogtepunten te bereiken. Hun dynamiek van de afgelopen maanden, te danken aan de robuustheid van de wereldeconomie en groeiperspectieven, is gehandhaafd en het vooruitzicht van een recessiescenario is afgenomen.

China herstelt zich niet

Ondanks het positivisme van de aandelenmarkten wereldwijd, heeft de Chinese economie en haar aandelenmarkten zich in maart niet duurzaam hersteld. De communicatie en beslissingen van de Chinese beleidsmakers hebben tot nu toe de financiële markten niet gerustgesteld over de crisis die het land doormaakt, ondanks doelstellingen van 5% groei van het BBP voor dit jaar.

De prestaties van de belangrijkste aandelenindexen, uitgedrukt in euro, voor de maand maart waren als volgt: +3,1% voor de MSCI USA, +3,5% voor MSCI Europe en +1,9% voor de MSCI Emerging Markets.

2. Aandelenstrategie

Eind maart waren de portefeuilles in evenwicht wat betreft aandelen. We handhaven een gediversifieerde sectorale positionering, waarbij we de voorkeur geven aan thema's die verband houden met technologie en gezondheidszorg.

We handhaven ook een evenwichtige geografische positionering. We geven echter nog steeds de voorkeur aan Amerikaanse aandelen boven die van de eurozone vanwege de robuustheid van de Amerikaanse economie. Bovendien handhaven we een neutrale positionering voor opkomende landen, maar blijven we gediversifieerd buiten China gezien de economische situatie van het land.

3. Obligatiestrategie

Wij geven de voorkeur aan kwalitatief hoogwaardige bedrijfsobligaties in euro's bij het opbouwen van onze obligatieportefeuilles. De rendementen die momenteel worden aangeboden op de financiële markten zijn aantrekkelijk en bieden goede langetermijnvooruitzichten.

De algemene rentetarieven bevinden zich nog steeds op belangrijke niveaus. Echter, de toespraken en beslissingen van centrale banken blijven de aangeboden tarieven op financiële markten verlagen. Wij schatten dat het investeringsvenster voor het beleggen van liquide middelen in langlopende vastrentende activa kleiner wordt.Deze tekst heeft een louter informatief karakter. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. Het bevat geen aanbod tot aan- of verkoop van een of meerdere financiële instrumenten, noch een beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling, en evenmin een bevestiging van enige transactie. Hoewel Belfius Bank de in deze tekst vermelde gegevens en bronnen zorgvuldig selecteert, kunnen vergissingen of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Belfius Bank garandeert in geen geval de volledigheid van de in deze tekst opgenomen informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van een onjuiste of onvolledige weergave van deze informatie. Belfius Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze tekst. De intellectuele eigendomsrechten van Belfius Bank moeten te allen tijde worden gerespecteerd. De inhoud van deze tekst mag niet gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belfius Bank.


Opgelet: Resultaten uit het verleden, gesimuleerde resultaten uit het verleden, of prognoses van toekomstige resultaten van een financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst vormen geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, vergoedingen en andere lasten. Prestaties uitgedrukt in een andere munt dan die van het land van verblijf van de belegger zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, met een negatieve of positieve impact op de resultaten. Als deze tekst verwijst naar een specifieke fiscale behandeling, hangt deze informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan deze aan wijzigingen onderhevig zijn.


Deze tekst vormt geen onderzoek op beleggingsgebied in de zin van artikel 36 (1) van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565. Belfius Bank benadrukt dat deze informatie niet werd opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied, en evenmin onderworpen is aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.