U wil een negatieve ervaring of een klacht signaleren? Dat kan!


 

Er is steeds iemand in de bank die voor u tijd vrijmaakt om te luisteren: uw agent of adviseur, de dienst klachtenbeheer of de bemiddelaar van Dexia Bank staan te uwer beschikking.

 • Uw agent of adviseur kent uw dossier, uw wensen en uw behoeften het best. Een afspraak is zo gemaakt.

  U wenst een persoonlijk contact?
  Onze gegevens Contacteer uw agentschap


 • Is het voor u niet makkelijk langs te gaan in uw agentschap, dan kan u ook terecht bij onze dienst ‘Klachtenbeheer’ die al het mogelijke zal doen om tegemoet te komen aan uw verwachting.

  Dienst Klachtenbeheer
  Gegevens Dexia Bank
  Klachtenbeheer DT 19/12
  Pachecolaan 44
  1000 Brussel
  Internet Geef online uw klacht door
  Telefoon +32 2 222 12 02
  Fax +32 2 285 14 30


 • Volstaat de voorgestelde oplossing niet voor u? Neem dan schriftelijk (via brief, mail of fax) contact op met de Bemiddelaar van Dexia Bank. Bezorg hem alle nuttige informatie en uw eigen voorstel om het geschil te regelen.

  Bemiddelaar van Dexia Bank
  Gegevens Dexia Bank
  Bemiddelaar / DT 19/13
  Pachecolaan 44
  1000 Brussel
  Internet Online bemiddelingsformulier
  Fax  +32 2 222 30 41


 • U vindt dat u ook bij de Bemiddelaar van Dexia Bank geen of onvoldoende gehoor krijgt? U kunt uw dossier schriftelijk, per fax of via mail voorleggen aan de Ombudsman van de Financiële sector  voor de bancaire producten en aan de Ombudsman van de Verzekeringen  voor de verzekeringsproducten.

 

   Wat is een Bemiddelaar?

De bemiddelaar behandelt in beroep de klachten van de cliënten en lost de conflicten tussen de cliënt en de bank op een neutrale en onafhankelijke manier op, rekeninghoudend met de belangen van beide partijen. Enkel natuurlijke personen met klachten die hun privé-belangen betreffen kunnen een beroep doen op de Bemiddelaar.

Let op! Algemene vragen, schuldbemiddeling of klachten over de handelspolitiek van de bank (tarieven en producten) behoren niet tot de bevoegdheden van de Bemiddelaar. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw agentschap of de dienst klachtenbeheer.