Door uw belastingen vooraf te betalen, vermijdt u een belastingvermeerdering. Bereken hieronder hoeveel u best voorafbetaalt om dit voordeel optimaal te benutten.

EUR

Het boekjaar dat voor deze simulatie in aanmerking wordt genomen, duurt 12 maanden of 1 kalenderjaar.

Voorafbetalingen

Geef hieronder de bedragen in die u per kwartaal wenst te storten:

EUR
EUR
EUR
EUR