Klantenservice belfius

Ik voerde een overschrijving uit. Ik merk dat het rekeningnummer van de begunstigde gewijzigd werd. Kan dit?

Detail

Het is mogelijk dat het rekeningnummer van de begunstigde dat u nu ziet in de historiek van uw verrichtingen of op uw rekeninguittreksel, niet langer het rekeningnummer is dat u gebruikte bij uw overschrijving.
 
Een voorbeeld
U betaalt een elektriciteitsfactuur. Tijdens het invoeren van uw overschrijving van uw Belfius-rekening voert u het KBC-rekeningnummer in als begunstigde rekening, zoals vermeld op uw factuur.
Nadien merkt u dat de betaling op een andere rekening gebeurde dan dewelke u invoerde, maar nog steeds op naam van uw elektriciteitsleverancier.
 
 
Wat is er gebeurd?
  • Grote bedrijven (zoals nutsbedrijven, telefoonoperatoren ...) hebben vaak een rekening bij meerdere banken. 
  • In ons voorbeeld heeft uw elektriciteitsleverancier bv. een rekening bij zowel Belfius als KBC.
  • Uw elektriciteitsleverancier heeft de dienst conversie begunstigde rekening van Belfius: alle gelden die naar hem worden overschreven, en die afkomstig zijn van Belfius-rekeningen, worden op de Belfius-rekening van de elektriciteitsleverancier overgeschreven i.p.v. de KBC-rekening.
  • M.a.w. het KBC-rekeningnummer van uw elektriciteitsleverancier wordt dus automatisch omgezet naar zijn Belfius-rekening.

Waarom Conversie begunstigde rekening?
Dankzij de dienst conversie begunstigde rekening zijn uw betalingen meteen gestort op de professionele Belfius-rekening van de leverancier.
Aangezien transacties tussen banken minstens 1 dag in beslag nemen, heeft deze dienst voor u als voordeel dat uw factuur meteen betaald is (en dus geen betalingsherinneringen).