Klantenservice belfius

Op welke rechtsgrond baseert Belfius zich voor de verwerking van mijn verrichtingen?

Detail

Om de informatie uit uw verrichtingen te gebruiken, baseert Belfius zich op de rechtsgrond 'gerechtvaardigd belang'. Dat houdt in dat Belfius bij elk gebruik van uw transactiegegevens een heel grondige afweging maakt tussen uw belang, waaronder de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, en het belang van Belfius.
 
Belfius gebruikt uw gegevens namelijk alleen als dat in uw voordeel is, bijvoorbeeld om u tijd te laten winnen door uw gegevens op voorhand in te vullen of om u meer relevante voorstellen te doen. Een intern panel van privacy-experts bekijkt dan ook zorgvuldig elk gebruik van uw gegevens aan de hand van een objectieve vragenlijst.
 
Meer informatie over het gerechtvaardigd belang en de verschillende rechtsgronden die Belfius hanteert voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens, vindt u in ons Privacycharter in punt 6, 'Op welke rechtsgrond steunt de verwerking van uw persoonsgegevens'. U vindt ook meer concrete voorbeelden van hoe we uw transactiegegevens gebruiken bij de vraag 'Hoe gebruikt Belfius uw transactiegegevens? Enkele voorbeelden'.