Klantenservice belfius

Waarom werd mijn zichtkrediet geschrapt?

Detail

De terbeschikkingstelling en aanwezigheid van de kredietlijn is gratis. Het bedrag van deze toegestane lijn moet wel voorbehouden worden door de bank en kost daarom geld aan de bank. Bij jaarlijkse evaluatie van het gebruik van de lijn en bv. het niet gebruik ervan, kan de lijn worden geschrapt. U wordt hiervan op de hoogte gebracht via rekeninguittreksel.