Klantenservice belfius

Kan ik een duplikaat van het fiscaal attest krijgen?

Detail

Elk jaar krijgt U (in de loop van de eerste helft van februari) een fiscaal attest als bijlage aan het rekeningafschrift van de centralisatierekening met vermelding van de betaalde intresten en kapitaal.

U kan een duplicaat van het fiscaal attest vragen aan uw Business Banker. De kostprijs van een duplicaat is 15€.