Belastingaangifte 2023

Blijf glimlachen en volg onze tips op

Vakjes, codes, cijfers... Het is niet evident om uw weg te vinden in het doolhof van fiscale regels. Naast enkele tips & tricks die het invullen van uw belastingaangifte wat eenvoudiger maken en een handige simulator om uw belastingen te berekenen, zal deze nuttige info heel wat verduidelijken. Zo kan u blijven glimlachen!

1. Verlies de uiterste datum van uw belastingaangifte niet uit het oog!

Vanaf aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) worden de indieningstermijnen voor de aangifte personenbelasting gebaseerd op een nieuw criterium: de soort inkomsten en de complexiteit van de aangifte. Zogenaamde ‘complexe’ aangiften krijgen meer tijd. Ook het onderscheid in indieningstermijn tussen mandatarissen en burgers vervalt: mandatarissen krijgen geen langere termijn meer voor eenvoudige aangiftes (dit is een aangifte die de volgende inkomsten niet bevat: winsten en/of baten, bezoldigingen bedrijfsleiders, bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden), buitenlandse beroepsinkomsten). Enkel wanneer er ernstige redenen zijn of overmacht kan de mandataris nog een uitstel vragen.

 1. Eenvoudige papieren aangifte: 30/06/2023
 2. Eenvoudige digitale aangifte via Tax-on-Web: 15/07/2023

2. Bereid u goed voor!
Hou uw identiteitskaart, uw rekeningnummer en uw fiscale attesten bij de hand.
Al uw fiscale attesten van Belfius zijn rechtstreeks beschikbaar in uw Belfius-apps en in Belfius Direct Net.

3. Doet u uw aangifte via Tax-on-Web?
Dan kan u gebruik maken van een eID-kaartlezer, uw Belfius-kaartlezer, de itsme-app® of een token (een persoonlijke code waarmee u toegang krijgt tot de federale toepassingen).

4. Wil u iets veranderen in uw aangifte?
Bent u iets vergeten in te vullen? Hebt u een fout gemaakt? Geen probleem: u kan eenmaal een rechtzetting doorgeven via Tax-on-Web! Doe dat evenwel zeker vóór de uiterste datum van 15 juli 2023. Hebt u uw papieren aangifte al verstuurd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw plaatselijke belastingkantoor.

 

Loop uw belastingvoordelen niet mis


Wil u uw belastingaangifte zoveel mogelijk verlichten? En zo weinig mogelijk belastingen betalen? Lees dan zeker deze 8 tips!

Belastingsimulator


Onze belastingsimulator berekent geheel anoniem en correct uw belastingen. Makkelijk, snel en gratis!
Tip: voor een optimale ervaring raden we u aan dit te doen in de Google Chrome browser.

Bereken uw belastingen

Veelgestelde vragen

 • Hoe moet ik mijn aangifte invullen?

  • Raadpleeg de portaalsite van de Federale Overheidsdienst Financiën
  • Bent u gehuwd of wettelijk samenwonend, dan ontvangt u een gezamenlijk aangifteformulier vanaf het jaar volgend op het jaar van huwelijk of wettelijke samenwoning.
  • Vanaf aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) moet de oudste persoon van een koppel steeds de linkerkolom invullen en de jongste persoon de rechterkolom. Dit in tegenstelling tot hoe het vroeger was bij een koppel van een verschillend geslacht (oude regel: man links, vrouw rechts => voor deze partners kunnen de codes vanaf nu dus omgekeerd worden, wanneer de vrouw ouder is dan de man).
 • Ik heb een aangifteformulier ontvangen, maar had in 2022 geen inkomsten?

  Elke aangifte die u ontvangt, moet u terugsturen of indienen via Tax-On-Web, ook al hebt u helemaal geen inkomsten uit 2022 aan te geven. Zo niet, loopt u het risico op een boete.

 • Moet ik een afzonderlijke aangifte indienen voor de belastbare inkomsten van mijn kinderen?

  • Is uw kind 18 jaar of ouder? Alle inkomsten vanaf de 18e verjaardag worden in een afzonderlijke aangifte op de naam van uw kind opgenomen.
  • Is uw kind jonger dan 18 jaar?
   • Beroepsinkomsten of ontvangen onderhoudsuitkeringen worden in een afzonderlijke aangifte opgenomen.
   • Alle andere inkomsten (zoals roerende en onroerende inkomsten) worden aangegeven door de ouder (voogd) die het kind ten laste heeft. Als u gehuwd of wettelijk samenwonend bent, moeten deze inkomsten verdeeld worden onder uw partner en uzelf.
  • In de meeste gevallen ontvangt het kind een voorstel van vereenvoudigde aangifte voor zijn belastbare inkomsten.
 • Wie moet in België een belastingaangifte invullen?

  De personenbelasting wordt geheven op het globale inkomen van de inwoners van België, ongeacht hun nationaliteit. Elke belastingplichtige onderworpen aan de personenbelasting moet elk jaar een belastingaangifte indienen (behalve uitzonderingen).

  Hebt u vragen?

 • Wat als ik mijn aangifte niet tijdig indien?

  Vanaf aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) worden de indieningstermijnen voor de aangifte personenbelasting gebaseerd op een nieuw criterium: de soort inkomsten en de complexiteit van de aangifte. Zogenaamde ‘complexe’ aangiften krijgen meer tijd. Ook het onderscheid in indieningstermijn tussen mandatarissen en burgers vervalt: mandatarissen krijgen geen langere termijn meer voor eenvoudige aangiftes (dit is een aangifte die de volgende inkomsten niet bevat: winsten en/of baten, bezoldigingen bedrijfsleiders, bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden), buitenlandse beroepsinkomsten). Enkel wanneer er ernstige redenen zijn of overmacht kan de mandataris nog een uitstel vragen.

  De uiterste datum voor het indienen van uw aangifte in 2023 voor het inkomstenjaar 2022 is:

  1. Eenvoudige papieren aangifte: 30/06/2023
  2. Eenvoudige digitale aangifte via Tax-on-Web: 15/07/2023

  Als deze termijnen verlopen zijn, kan de belastingadministratie overgaan tot een 'aanslag van ambtswege'.
  In dat geval:

  • vestigt ze de belasting op basis van de cijfers waarover ze beschikt. Bent u niet akkoord met de bedragen die de administratie in aanmerking neemt om de belasting te berekenen, dan is het aan u om te bewijzen dat die bedragen niet kloppen
  • beschikt de administratie over een langere periode om uw belastingtoestand te regulariseren (in principe 3 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar van de aangifte). De normale deadline wordt dan 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar
  • kunnen administratieve sancties worden opgelegd volgens de ernst (en de herhaling). Het gaat vooral om een belastingverhoging (van 10% tot 200%) en administratieve boetes
 • Wie moet mij de noodzakelijke fiches en attesten voor mijn aangifte bezorgen?

  • Uw werkgever stuurt u de loonfiche als u werknemer bent.
  • Uw bank moet u de fiscale attesten leveren voor producten als hypothecaire kredieten, groene leningen, pensioensparen en levensverzekeringen.
  • Instellingen voor dienstencheques, giften, kinderopvang… moeten u een attest bezorgen waarmee u belastingvoordelen kan genieten die gekoppeld zijn aan deze respectievelijke uitgaven.
 • Wie kan u informatie geven over uw belastingaangifte?

  • Uw financieel adviseur bij Belfius informeert u graag over de aangifte van uw bank- en verzekeringsproducten en over de verschillende mogelijkheden om belastingvoordelen te genieten.
  • De belastingadministratie is bereikbaar via zijn Contact Center op 02 572 57 57, iedere werkdag van 9 tot 17 uur. Daarnaast kan u in sommige gemeenten en winkelcentra in de periode waarin de aangifte moet worden ingevuld terecht op een spreekuur georganiseerd door de belastingadministratie.
  • De brochure die bij uw aangifte is gevoegd vormt een leidraad bij het invullen van uw aangifte.
  • Uw boekhouder kan u uitleg geven over alle details.

* Afhankelijk van uw persoonlijke situatie