Uw fiscaliteit

Hoe uw belastingaangifte invullen? Enkele tips om u goed voor te bereiden.

Wil u 40 euro krijgen?

U krijgt €40* van ons als u uw pensioenspaarrekening opent vóór 31 juli 2024 en als u een doorlopende opdracht aanmaakt van minimaal €30/maand gedurende minstens 2 jaar, of als u meteen €1.020 stort.

Ik start met pensioensparen


* Ontdek alle voorwaarden in het reglement.

Hoe uw belastingaangifte voor 2024 juist invullen?

Kaders, codes, cijfers... Het is niet altijd evident om uw weg te vinden in het doolhof van belastingregels. Naast tips om uw belastingaangifte vlot in te dienen en een handige simulator om uw belastingen te berekenen, zal deze nuttige info u helpen om alles helder te zien en... uw glimlach te behouden!

Uw handige checklist

1. Verlies de uiterste datum voor uw belastingaangifte niet uit het oog!

Sinds het aanslagjaar 2023 (inkomsten van 2022) zijn de termijnen voor het indienen van de aangifte van de personenbelasting gebaseerd op nieuwe criteria: de oorsprong van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte. Zo krijgen zogenaamde 'complexe' aangiftes een langere termijn. Het verschil op het vlak van indieningstermijn tussen mandatarissen en burgers verdwijnt: er zal geen verlenging van de termijn meer worden toegekend aan mandatarissen voor eenvoudige aangiftes, dit wil zeggen: aangiftes die de volgende inkomsten niet bevatten: winsten en/of opbrengsten, de verloning van bedrijfsleiders, de verloning van helpende partners (wettelijk samenwonenden) en buitenlandse beroepsinkomsten. Sinds het aanslagjaar 2024 (inkomsten van 2023) bestaat er ook een langere indieningstermijn, indien als u voor de eerste keer het volgende aangeeft: een onroerend goed in het buitenland; een onderhoudsuitkering die u ontvangt van of betaalt aan een persoon in het buitenland; een lening afgesloten in het buitenland; een juridische constructie en de toepassing vraagt van de bijzondere belastingregeling voor ingekomen belastingplichtigen/onderzoekers.

 1. Uiterste datum van indiening van de eenvoudigde papieren aangifte: 30 juni 2024
 2. Uiterste datum van indiening van de eenvoudigde digitale aangifte via Tax-on-Web: 15 juli 2024

2. Hou de noodzakelijke documenten bij de hand
Uw identiteitskaart, uw rekeningnummer, uw fiscale attesten
Al uw fiscale attesten van Belfius zijn rechtstreeks beschikbaar in uw Belfius-apps en in Belfius Direct Net.

3. Als u uw aangifte indient via Tax-on-Web…
Om uw aangifte onine in te vullen, kan u uw eID-kaartlezer, uw Belfius-kaartlezer of uw itsme app® gebruiken.
Tip: de itsme® app is de eenvoudigste oplossing om u aan te melden bij Tax-on-web voor uw belastingaangifte, maar ook om u aan te melden in uw Belfius-app en Belfius Direct Net!

4. Vergeet uw fiscale voordelen niet!
Wist u dat... bepaalde beleggingen of uitgaven (opvangkosten, dienstencheques, fiscaal sparen...) u recht geven op een fiscaal voordeel? Concreet bieden ze u de kans om minder belastingen te betalen. Bekijk hier welke fiscale voordelen u kan genieten.

5. Hoe uw aangifte wijzigen?
Bent u iets vergeten in te vullen op uw aangifte of hebt u een fout gemaakt? Geen probleem, u kan een correctie sturen via Tax-on-Web! Zorg er wel voor dat u dit doet vóór de uiterste datum van 15 juli 2024. Hebt u uw papieren aangifte al verstuurd? Contacteer dan zo snel mogelijk uw plaatselijk belastingkantoor.

 

Loop uw belastingvoordelen niet mis


Wil u uw belastingaangifte zoveel mogelijk verlichten? En zo weinig mogelijk belastingen betalen? Lees dan zeker deze 8 tips!

Bereken uw belastingen: hoeveel zal u terugkrijgen of moeten betalen?


Dankzij de belastingsimulator berekent u volledig anoniem en correct uw belastingen. Makkelijk, snel en gratis!
Tip: voor een optimale ervaring raden we u aan Google Chrome te gebruiken.

Ik bereken mijn belastingen

Hoe minder belastingen betalen dankzij uw fiscale voordelen?


Goed idee! Door uw fiscale voordelen in te zetten, kan u een belastingvermindering genieten bij uw volgende aangifte.


 • Dienstencheques - Gebruikt u dienstencheques? Dan kan u profiteren van een mooie belastingverminderig. Tip: koop uw cheques via uw Belfius-app!
 • Opvangkosten - U kan de opvangkosten voor uw kinderen aangeven tot ze 14 zijn om ze af te trekken van uw belastingen.
 • Beleggingen
  • Met pensioensparen kan u een kapitaal opbouwen voor later en tegelijkertijd nu al een fiscaal voordeel genieten.*
  • Met langetermijnsparen kan u sparen voor uw toekomstige prohecten en tegelijkertijd nu al een fiscaal voordeel genieten.*
  • Vrijstelling van aandelendividenden: hebt u roerende voorheffing betaald op aandelendividenden, dan kan u de terugbetaling ervan vragen via uw belastingaangifte.
 • Giften - Doe een gift aan een goed doel en u wordt terugbetaald via uw belastingen.

Veelgestelde vragen

 • Getrouwd of wettelijk samenwonend, hoe vullen we onze gezamenlijke aangifte in?

  • Raadpleeg de portaalsite van de Federale Overheidsdienst Financiën
  • Bent u gehuwd of wettelijk samenwonend, dan ontvangt u een gezamenlijk aangifteformulier vanaf het jaar volgend op het jaar van huwelijk of wettelijke samenwoning.
  • Vanaf aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) moet de oudste persoon van een koppel steeds de linkerkolom invullen en de jongste persoon de rechterkolom. Dit in tegenstelling tot hoe het vroeger was bij een koppel van een verschillend geslacht (oude regel: man links, vrouw rechts => voor deze partners kunnen de codes vanaf nu dus omgekeerd worden, wanneer de vrouw ouder is dan de man).
 • Ik heb een aangifteformulier ontvangen, maar ik heb in 2023 geen inkomen gekregen?

  Elke aangifte die u ontvangt, moet u terugsturen of indienen via Tax-On-Web, ook al hebt u helemaal geen inkomsten uit 2023 aan te geven. Zo niet, loopt u het risico op een boete.

 • Moet ik een aparte aangifte invullen voor de belastbare inkomsten van mijn kinderen?

  • Is uw kind 18 jaar of ouder? Alle inkomsten vanaf de 18e verjaardag worden in een afzonderlijke aangifte op de naam van uw kind opgenomen.
  • Is uw kind jonger dan 18 jaar?
   • Beroepsinkomsten of ontvangen onderhoudsuitkeringen worden in een afzonderlijke aangifte opgenomen.
   • Alle andere inkomsten (zoals roerende en onroerende inkomsten) worden aangegeven door de ouder (voogd) die het kind ten laste heeft. Als u gehuwd of wettelijk samenwonend bent, moeten deze inkomsten verdeeld worden onder uw partner en uzelf.
  • In de meeste gevallen ontvangt het kind een voorstel van vereenvoudigde aangifte voor zijn belastbare inkomsten.
 • Wie moet een belastingaangifte invullen in België?

  De personenbelasting wordt geheven op het globale inkomen van de inwoners van België, ongeacht hun nationaliteit. Elke belastingplichtige onderworpen aan de personenbelasting moet elk jaar een belastingaangifte indienen (behalve uitzonderingen).

  Hebt u vragen?

 • Wat gebeurt er als ik mijn belastingaangifte niet tijdig indien?

  Vanaf aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) worden de indieningstermijnen voor de aangifte personenbelasting gebaseerd op een nieuw criterium: de soort inkomsten en de complexiteit van de aangifte. Zogenaamde ‘complexe’ aangiften krijgen meer tijd. Ook het onderscheid in indieningstermijn tussen mandatarissen en burgers vervalt: mandatarissen krijgen geen langere termijn meer voor eenvoudige aangiftes (dit is een aangifte die de volgende inkomsten niet bevat: winsten en/of baten, bezoldigingen bedrijfsleiders, bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden), buitenlandse beroepsinkomsten). Enkel wanneer er ernstige redenen zijn of overmacht kan de mandataris nog een uitstel vragen.

  De uiterste datum voor het indienen van uw aangifte in 2024 voor het inkomstenjaar 2023 is:

  1. Eenvoudige papieren aangifte: 30/06/2024
  2. Eenvoudige digitale aangifte via Tax-on-Web: 15/07/2024

  Als deze termijnen verlopen zijn, kan de belastingadministratie overgaan tot een 'aanslag van ambtswege'.
  In dat geval:

  • vestigt ze de belasting op basis van de cijfers waarover ze beschikt. Bent u niet akkoord met de bedragen die de administratie in aanmerking neemt om de belasting te berekenen, dan is het aan u om te bewijzen dat die bedragen niet kloppen
  • beschikt de administratie over een langere periode om uw belastingtoestand te regulariseren (in principe 3 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar van de aangifte). De normale deadline wordt dan 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar
  • kunnen administratieve sancties worden opgelegd volgens de ernst (en de herhaling). Het gaat vooral om een belastingverhoging (van 10% tot 200%) en administratieve boetes
 • Wie moet me de noodzakelijke fiches en attesten bezorgen voor mijn aangifte?

  • Uw werkgever stuurt u de loonfiche als u werknemer bent.
  • Uw bank moet u de fiscale attesten leveren voor producten als hypothecaire kredieten, groene leningen, pensioensparen en levensverzekeringen.
  • Instellingen voor dienstencheques, giften, kinderopvang… moeten u een attest bezorgen waarmee u belastingvoordelen kan genieten die gekoppeld zijn aan deze respectievelijke uitgaven.
 • Wie kan me helpen bij het invullen van mijn belastingaangifte?

  • Uw financieel adviseur bij Belfius informeert u graag over de aangifte van uw bank- en verzekeringsproducten en over de verschillende mogelijkheden om belastingvoordelen te genieten.
  • De belastingadministratie is bereikbaar via zijn Contact Center op 02 572 57 57, iedere werkdag van 9 tot 17 uur. Daarnaast kan u in sommige gemeenten en winkelcentra in de periode waarin de aangifte moet worden ingevuld terecht op een spreekuur georganiseerd door de belastingadministratie.
  • De brochure die bij uw aangifte is gevoegd vormt een leidraad bij het invullen van uw aangifte.
  • Uw boekhouder kan u uitleg geven over alle details.

* In functie van uw persoonlijke situatie