1. Home
 2. Sleutelmomenten
 3. Belastingen
 4. Dagelijkse fiscaliteit
 5. Auto
 6. Algemene informatie

Belastingen op en belastingvoordelen voor mijn auto

De aankoop en het gebruik van een auto worden door de fiscus op diverse manieren belast. Al staan daartegenover ook enkele belastingvoordelen.

Belastingen

Btw (eenmalig)

Koopt u een nieuwe auto, dan betaalt u 21% btw op de definitieve prijs.

Koopt u een tweedehandswagen, dan hangt het ervan af van wie u die koopt:

 • Van een particulier: dan is er geen btw verschuldigd.
 • Van een btw-plichtige: 21% btw op zijn winstmarge of 21% btw op de volledige prijs.

Belasting op de inverkeerstelling (eenmalig)

Deze belasting wordt geïnd bij de eerste inschrijving van het nieuwe of tweedehandsvoertuig op uw naam. Het bedrag hangt af van de cilinderinhoud (fiscale pk) en/of het vermogen (KW) en de leeftijd van de auto. Voor elektrische voertuigen bedraagt de eenmalige Belasting op Inverkeerstelling (BIV) 61,50 euro, ongeacht hun vermogen.

Verkeersbelasting (jaarlijks)

Deze belasting wordt geheven op de cilinderinhoud (fiscale pk) van de auto of op de maximaal toegelaten massa (MTM). Verandert u van auto, dan wordt wat u te veel betaalde voor uw vorige auto afgetrokken van uw nieuwe belasting.

Er is een jaarlijkse niet-geïndexeerde belasting verschuldigd indien uw auto op lpg rijdt. Deze belasting wordt samen met de verkeersbelasting geïnd.

Belastingvoordelen

Autofinanciering

Aftrekbare interest

Als u een lening voor een auto afsluit, omvat de maandelijkse termijn de terugbetaling van het kapitaal en de betaling van de interest. Opteert u voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten, dan is de interest met betrekking tot het beroepsmatig gebruik van uw auto volledig aftrekbaar.

Voorbeeld. Op 1 februari 2014 sluit u een lening af van 7500 EUR op 36 maanden tegen een jaarlijks kostenpercentage van 5,75%. Voor 2014 bedraagt de totale in aanmerking te nemen interest 309,38 euro. Dit is de totale interest van de eerste 11 maanden volgens de aflossingstabel bij uw contract. Stel 70% van uw autokosten zijn beroepsmatig. Voor inkomstenjaar 2014 mag u dus 216,57 euro (70% van 309,38 euro) aftrekken.


Let op, geld lenen kost ook geld

Aftrekbare motorkosten

Alle kosten met betrekking tot dit vervoermiddel zijn voor 100% aftrekbaar (begrensd tot het percentage beroepsmatig gebruik).

U kunt ook opteren voor het forfait van 0,15 euro/km voor woon-werkverkeer. In dat geval omvat het forfait de volgende kosten: afschrijving van de auto, verzekeringspremie, belastingen, huur van een garage, kosten voor brandstof, onderhoud, carwash, technische controle, parkeren ...

Aftrekbare uitrustingskosten

De kosten van specifieke uitrusting voor motors zijn aftrekbaar, op voorwaarde dat:
 • u de uitrusting hebt gekocht in een speciaalzaak;
 • het gaat om kosten van veiligheids- of thermische kleding;
 • een factuur werd opgemaakt met het merk, het model en een beschrijving van de uitrusting.

Let op: kiest u voor het forfait van 0,15 euro/km, dan zijn de kosten met betrekking tot de uitrusting inbegrepen in het forfait.


Beroepskosten

Forfaitaire kosten

Als u een beroep uitoefent als werknemer, hebt u automatisch recht op een forfaitair bedrag aan beroepskosten.

Dit wettelijke forfait (berekend op basis van uw beroepsinkomsten bedraagt voor inkomsten 2015 voor werknemers max. 4.090 EUR. Voor zelfstandigen met baten en meewerkende echtgenoten max. 3.960 EUR) omvat alle kosten die verbonden zijn aan het beroepsmatige gebruik van uw auto: afschrijving van de auto, verzekeringspremie, belastingen, huur van een garage, kosten voor brandstof, onderhoud, carwash, technische controle, parkeren …

Werkelijke kosten

U kunt ook opteren voor de aangifte van de werkelijke beroepskosten, zijnde de kosten voor uw verplaatsingen tussen woonplaats en werkplaats en de andere beroepsmatige autokosten.

Kosten voor verplaatsingen tussen woonplaats en werkplaats: u kunt 0,15 euro per afgelegde kilometer aftrekken als:

 • het gaat om kilometers afgelegd tussen uw woonplaats en uw vaste plaats van tewerkstelling
 • het voertuig een personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus is
 • het voertuig als uw eigendom beschouwd kan worden.

Het forfait van 0,15 euro per afgelegde kilometer omvat alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten met betrekking tot het gebruik van uw voertuig voor verplaatsingen tussen uw woonplaats en werkplaats: afschrijving van uw auto, verzekering, belastingen, huur of afschrijving van een garage, brandstof, onderhoud, parkeren ... U kunt dus geen bijkomende kosten meer aftrekken. Het forfait omvat niet de financierings- en mobilofoonkosten, beroepsmatig gebruikt zijn die voor 100 % aftrekbaar.

Andere beroepsmatige autokosten: Indien u opteert voor het stelsel van de werkelijke beroepskosten, zijn de andere autokosten die u maakt voor beroepsverplaatsingen zijn aftrekbaar als beroepskosten, maar slechts ten belope van 75% van het beroepsmatig gebruik. De 75%-beperking geldt echter niet voor de financieringskosten en de kosten van een mobilofoon, beroepsmatig gebruikt zijn die voor 100% aftrekbaar.

De 75%-beperking geldt voor volgende verplaatsingen: bezoeken aan klanten/patiënten, externe opleidingen. Voor volgende voertuigen: personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik of minibussen, ongeacht of het voertuig uw eigendom is of niet. En voor volgende kosten: brandstof, afschrijving, verzekeringspremie, belastingen, huur of afschrijving van een garage, onderhoud, carwash, technische controle, parkeerkosten ...

Goed om te weten

Gehandicapte personen kunnen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van verkeersbelasting.

Ontdek onze verschillende thema's

Contacteer ons

Voertuig

Overweegt u om binnenkort een voertuig te kopen?

FiscoWeb

Versie 2015 weldra beschikbaar...