Vak XII. Voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2017

In de aangifte worden de voorafbetalingen ingevuld in code 1570/2570.

Als u in 2016 voorafbetalingen deed voor het bedrag dat u vermoedt nog verschuldigd te zijn aan de belastingen, hebt u daarvan een rekeningafschrift gekregen. 

U moet het volledige bedrag van uw voorafbetalingen overnemen. Let op: als u FiscoWeb gebruikt, zijn de codes niet beschikbaar. Duid de bedragen van uw voorafbetalingen bovenaan het scherm ‘Aangiftecodes’ aan in functie van de data.


Let op!

• In het algemeen moet u de bijlagen niet meer bij de aangifte voegen. Er bestaan echter uitzonderingen. Lees dus goed de instructies uit de toelichting.

• Vergeet niet uw aangifte én bijlagen te dateren en te ondertekenen. Anders zijn ze ongeldig.

Pensioensparen

U wilt sparen om uw toekomstige pensioen aan te dikken?

Bijkomende informatie over de aangifte:

  • van bank- en verzekeringsproducten kan u bekomen bij uw Belfius-bankier
  • van andere inkomsten of uitgaven bij de Federale Overheidsdienst Financiën die bereikbaar is via zijn Contact Center op het nummer 02.572.57.57

Contacteer ons

Belastingsimulator

versie 2017 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.