1. Home
  2. Sleutelmomenten
  3. Belastingen
  4. Belastingaangifte
  5. Gids
  6. Vak XI

Vak XI. Win-winlening (gewestelijk)

Deze rubriek heeft betrekking op de win-winleningen zoals bedoeld in het Decreet van 19-05-2006 van het Vlaamse Gewest geregistreerd door de Participatiemaatschappij Vlaanderen nv of door de Waarborgbeheer nv.

Bij code 3378/4378 of 3377/4377 geeft u de bedragen aan die in aanmerking komen voor het jaarlijkse belastingkrediet.

Bij code 3379/4379 geeft u de bedragen aan die in aanmerking komen voor het eenmalige belastingkrediet.

Vak XII. Voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2015

De voorafbetalingen worden in de aangifte ingevuld bij code 1570/2570.

Als u in 2014 voorafbetalingen hebt gedaan voor het vermoedelijke bedrag aan belastingen dat u nog verschuldigd zult zijn, hebt u daarvan een rekeningafschrift gekregen.

U dient het volledige bedrag van uw voorafbetalingen over te nemen. Opgelet: als u FiscoWeb gebruikt, zijn de codes niet beschikbaar. Duid de bedragen van uw voorafbetalingen aan bovenaan het scherm ‘Aangiftecodes’ in functie van de datums.

Vak XI. Rekeningen in het buitenland

De administratie eist van de belastingplichtige dat hij het bestaan aangeeft van rekeningen in het buitenland die hij, zijn partner of zijn minderjarige kinderen hebben gehad in de periode van 1 januari tot 31 december 2011, zelfs als ze op het einde van het jaar afgesloten waren.

Als u rekeningen hebt in het buitenland moet u 'ja' (code 1075-89) antwoorden.

Elke onjuiste aangifte in deze rubriek maakt de aangifte onvolledig, net als elke niet-vermelding van roerende inkomsten die u hebt ontvangen in het buitenland.

Let op!

  • Over het algemeen moet u de bijlagen niet meer bij de aangifte voegen. Er bestaan echter uitzonderingen. Lees dus goed de instructies uit de toelichting.
  • Vergeet niet uw aangifte én bijlagen te dateren en te ondertekenen. Anders zijn ze ongeldig.

Pensioensparen

U wilt sparen om uw toekomstige pensioen aan te dikken?

Bijkomende informatie over de aangifte:

  • van bank- en verzekeringsproducten kan u bekomen bij uw Belfius-bankier
  • van andere inkomsten of uitgaven bij de Federale Overheidsdienst Financiën die bereikbaar is via zijn Contact Center op het nummer 02 572 57 57

Contacteer ons

Belastingsimulator

versie 2017 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.